Bezpečnost práce ve strojírenství

I přes neustálý vývoj nových, výkonnějších a dokonalejších výrobních strojů a strojních zařízení používaných ve strojírenství, projevující se i ve zlepšující se úrovni stavu bezpečnosti jejich provozů, dochází při práci na těchto strojích k pracovním úrazům.

Strojírenství, zejména obrábění a tváření kovů, je nejstarší a také nejrychleji se rozvíjející obor lidské činnosti.V tomto oboru dochází k neustálému vývoji, strojní inženýři vyvíjejí stále dokonalejší stroje.

I když málokdy dochází k těm nejzávažnějším (tj. smrtelným) pracovním úrazům, dochází na těchto zařízeních, zejména u tvářecích strojů, k nezanedbatelnému množství pracovních úrazů vyznačujících se vysokou úrazovou závažností, neboť velká část z nich končí trvalými následky, např. ztrátou částí horních končetin.

Zajišťování ochrany zdraví ve strojírenských provozech se nemůže obejít bez dobré znalosti struktury úrazových rizik v oboru obráběcích a tvářecích strojů, znalostí platných bezpečnostních předpisů i znalosti správné konstrukce ochranných zařízení používaných k vyloučení úrazového rizika v nebezpečném pracovním prostoru strojů nebo jejich nástrojů.

Dle údajů informačního systému Státního úřadu inspekce práce v Opavě došlo například v roce 2013 v organizacích provádějících strojírenskou výrobu k níže uvedenému počtu pracovních úrazů, jejichž zdrojem byla strojní zařízení, a to obráběcí stroje a tvářecí stroje:

  Počet pracovních úrazů
  Smrtelné Závažné Ostatní Celkem
Obráběcí stroje 0 21 672 693
Tvářecí stroje 1 21 344 366

Kontrolou příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, kterou provádějí inspektoři u těchto úrazů, jsou zjišťovány nejčastěji nedostatky v tom, že jsou ochranná zařízení těchto strojních zařízení nefunkční, tj. že ochranné kryty nebezpečných částí strojů jsou demontovány, světelná elektrická ochrana vyřazena z provozu, dvouruční ochranné spouštění je nahrazeno nožním ovládáním, při obsluze stroje více než jedním pracovníkem není zajištěno bezpečné spouštění stroje tak, aby byli všichni pracovníci chráněni apod. Tento stav je motivován zejména pohodlností obsluhy nebo údržby namontovat ochranné kryty po provedené opravě zpět na své místo, snahou urychlit a ulehčit si práci na těchto strojích.

Bohužel je tento stav ze strany vedoucích pracovníků zaměstnavatele mnohdy tolerován. Práce na těchto strojích má pak mnohdy fatální následky. Např. k uvedenému smrtelnému pracovnímu úrazu došlo při práci na lisu, kdy spolupracovník spustil lis v době, kdy poškozený se nacházel horní částí těla v pracovním prostoru tohoto lisu. Došlo k rozdrcení hlavy. Z důvodů výše uvedených je proto ze strany oblastních inspektorátů práce při provádění kontrol strojírenských provozů věnována zvýšená pozornost provozování obráběcích a tvářecích strojů, a to zejména správné funkci zabezpečovacího a ochranného zařízení, ale také technickému stavu těchto strojů.

V roce 2013 bylo provedeno 3 275 kontrol ve strojírenských provozech, při nichž bylo zjištěno 1 125 nedostatků, týkajících se provozu obráběcích a tvářecích strojů. V těchto kontrolách oblastní inspektoráty práce pokračují i v tomto roce a budou v nich pokračovat i v budoucnu.

CNC stroje

Hala s CNC stroji

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail