Azbest v ovzduší a ochrana zdraví při práci

Se vzrůstajícím počtem rekonstrukcí a demolic se stává aktuálním riziko poškození zdraví z prachu s obsahem azbestu. Ten byl dříve hojně užíván, dnes je jeho použití zakázáno. V článku je uvedena legislativa, která upravuje správný postup při práci s azbestem.

Závěr

Závěr

Závěrem ještě informace: zatímco v některých zemích se azbest a odpady s jeho obsahem přeměňují v inertní materiály za vysoké teploty (tzv. vitrifikace), v ČR se tyto odpady pouze ukládají na skládky.

Legislativa ČR pokrývá práce s azbestem a materiály jej obsahujícími od úmyslu začít rekonstrukce či bourací práce, přes vlastní pracovní postupy až po ukládání odpadu. Jejím dodržením je minimalizována expozice zaměstnanců i obyvatelstva. Legislativa vychází z evropských směrnic. K základním patří Směrnice Rady 87/217/EEC o prevenci a omezování znečišťování životního prostředí azbestem, Směrnice 83/4777/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (novela 2003/18/ES), Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a Směrnice Rady 1999/31/ES o ukládání odpadů.


Ilustrační obrázek

Označování výrobků obsahujících azbest

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail