Akustika v českých školách

Zdroj: 

Skupina Saint-Gobain v čele s Ecophonem iniciovala zahájení diskuse o řešení nadměrného hluku v českých školách. Jedná se o zásadní problém z pohledu norem, standardů i hygienických předpisů. Hovořilo se o něm 7. 6. 2016 na workshopu na téma „Akustika ve školách“, kde se setkali zástupci akustických společností, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, základních škol, neziskových organizací, investorů a architektů. Zde vznikla potřeba vytvořit společný dokument, který by problematiku detailněji popisoval, shrnoval zjištění z akustických studií a měření ve školách, a navrhnout další postup.

Přestože maximální přijatelnou úroveň hluku, resp. dobu dozvuku ve školách, stanovuje norma, většina českých škol ji nedodržuje a nikdo toto porušování nekontroluje.

Optimální akustické ošetření ve školách stanovuje ČSN 73 0527. Většina učeben i dalších prostor škol, jako jsou tělocvičny nebo jídelny, tuto normu vysoko překračuje. "Potvrdila to opakovaná měření v českých školách, které prováděly různé organizace. Studie studentů VŠTE v Českých Budějovicích ukázala, že hluk v učebnách ve čtyřech náhodně vybraných školách několikanásobně překračuje normu a má výrazný vliv na zvýšenou tepovou frekvenci učitelů. Jiným případem je polský výzkum oblastního inspektorátu pro zdraví a bezpečnost, kde jsou alarmující závěry, které uvádějí, že 29 % dětí má drobné problémy se sluchem a dokonce 1,5 % z nich trpí závažnějšími sluchovými problémy v důsledku vysoké hladiny hluku ve školách, která se běžně pohybovala v rozmezí 85-89 dB,“ říká Mgr. Jiří Strnad, koncept developer společnosti Saint-Gobain Ecophon.

Navíc požadavek na splnění akustických parametrů je také součástí kolaudačního rozhodnutí, přesto nové nebo zrekonstruované školy mají nadále úroveň hluku daleko větší než v továrnách nebo jedoucím traktoru. Odpověď na otázku „proč tomu tak je?“ se pokusili nalézt odborníci spojení s touto problematikou.

Učitelé jsou dlouhodobě vystaveni nadměrnému hluku, což ovlivňuje kvalitu výuky, vnímání žáků, jejich schopnost se lépe vzdělávat. Nekvalitní akustika může mít výrazný dopad na psychickou pohodu učitelů a žáků. Nejedná se však pouze o úroveň hluku, ale také o kvalitní distribuci zvukového signálu v učebnách. Bohužel je tato problematika na okraji zájmu, přestože odborníci vědí, že se se jedná o jeden ze základních parametrů, který dokáže dramaticky ovlivnit kvalitu vzdělávání žáků jistě více než technologické hračky nebo netradiční řešení učeben,“ říká Ing. Josef Žikovský z akustické společnosti Aveton.

Zástupci akustických společností, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, základních škol, neziskových organizací, investorů a architektů se setkali 7. 6. 2016 na půldenním workshopu na téma „Akustika ve školách“. Toto setkání proběhlo přímo v základní škole na Strossmayerově náměstí v Praze v akusticky ošetřené učebně. Pro srovnání měli účastníci možnost navštívit také učebny bez akustických úprav, kde mohli sami posoudit výrazné rozdíly v úrovni hluku. Úvod do akustiky ve školách představil guru české akustiky pan Ing. Josef Žikovský, na něj navázal Mgr. Jiří Strnad, který účastníky seznámil s výsledky studií a akustických měření v České republice a v dalších zemích Evropy, zejména Švédska, Velké Británie, Německa a Dánska.

Hlavní částí setkání byl workshop, ve kterém se účastnici pokusili definovat důležité parametry pro rekonstrukci a výstavbu školních učeben, priority pro akustická opatření a důvody, proč se akustika ve školách tolik přehlíží. Shodli se na tom, že prioritou pro investice ve školách by měla být dostatečná světelná pohoda, vhodná obálka budovy, která snižuje její tepelnou náročnost a zejména akustická řešení učeben. Jako méně podstatné pak určili zabezpečovací systémy, klimatizaci nebo IT vybavení učeben.

Možná, že to není až tak známo, ale řada učitelů tělocviku trpí skutečnou poruchou sluchu, protože ti v tělocvičně nejsou hodinu, ti tam jsou pořád, a společně s vibracemi, které tam na ně působí, se u nich pak vyskytují nezanedbatelné sluchové problémy,“ uvádí Tomáš Hellmuth ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Účastníci se dále shodli na tom, že akustiku je potřeba řešit již ve fázi projektování, kdy investor a projektant musí zohlednit požadavky norem ve stavebním řešení vnitřních prostor škol. Investor musí zajistit kontrolu správné realizace protihlukových opatření a dodržení projektu. Za kontrolu musí nést zodpovědnost orgán ochrany veřejného zdraví (tzn. krajské hygienické stanice) a zejména stavební úřad. Bohužel, praxe je dle zúčastněných opačná a většina institucí při realizaci a kontrole akustických opatření selhává.

Každá aktivita, která pomůže školám, učitelům, dětem, žákům a studentům v nich, je vítána. Problematika hluku ve školách již byla diskutována na zasedání Rady vlády pro BOZP. Informace z Rady vlády pro BOZP, která je stálým poradním orgánem vlády ČR pro oblast BOZP, se snáze dostanou až do vlády. Každý problém se lépe řeší, když se o něm ví.

Proč se hluk ve školách neřešil už dříve? Protože nikdo nevěděl, že jde o problém, který se řešit dá.

Na závěr účastníci definovali potřebu vytvoření společného dokumentu, který by problematiku detailněji popisoval, shrnoval zjištění z akustických studií a měření ve školách. Dále se vyslovili pro přípravu návrhu dalšího postupu na úrovni Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví.

Workshop na téma „Akustika ve školách“
Workshop na téma „Akustika ve školách“
Workshop na téma „Akustika ve školách“
Workshop na téma „Akustika ve školách“

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail