Aby hasiči "nelétali" za čarodějnicemi

Zdroj: 

Poslední dubnový den se na mnoha místech rozzáří ohně na odhánění "zlých sil" podle dávné lidové zvyklosti, pálení čarodějnic. Symbolické ohně jsou pro mnohé příležitostí k setkání, pobavení, ale i pálení nepotřebných věcí. A pro hasiče? Zvýšená doporučení na nebezpečí rozdělávání ohně, navýšení počtu požárů, ale také zbytečné výjezdy k domnělým požárům.

Co říká zákon o požární ochraně?

Chystáte se ve vaší obci společně „oslavit“ čarodějnice? Tak nezapomeňte na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně a v neposlední řadě na opatrnost a nepodcenění síly ohně.

Ze zákona o požární ochraně (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) - všichni občané si musí při pálení počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Každopádně i v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, hasiči doporučují celou akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru ČR.

Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá počet planých poplachů. Doporučujeme domluvit se také s dobrovolnými hasiči v dané obci, aby na místo pálení dohlíželi. Při „pálení čarodějnic“ nepodceňujte momentální počasí. I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy.

A kolik požárů hasiči likvidovali v minulých letech na "čarodějnický den"?

Počet požárů

 

den/rok 2007 2008 2009 2010 2011
30.4. 203 64 110 104 77
1.5. 181 56 121 81 74

(Dlouhodobý průměr činí 55 požárů denně. Upozorňujeme, že jedná o všechny požáry, včetně těch nesouvisejících s pálením čarodějnic, protože přesná čísla požárů zaviněných čarodějnicemi nelze získat. I tak je ale patrné, že během oslav čarodějnic hasiči zasahovali u nadprůměrného množství požárů).

Z uvedené tabulky je evidentní navýšení požárů ve sledovaném období. Dlouhodobě navýšení evidujeme především ve večerních hodinách a následně na přelomu dne z 30. 4. na 1.5.

Například v loňském roce požáry na "čarodějnický den" způsobily škody za téměř tři miliony korun. Rychlým zásahem hasiči uchránili hodnoty za 6,2 milionu korun.

Desatero bezpečného "pálení čarodějnic"

  1. nezapomeňte na ohlášení pálení „čarodějnic“ hasičům,
  2. vyberte vhodné místo, vzdálenosti od budov, pozor na suchou trávu v okolí,
  3. důležitá je také stabilní hranice vatry,
  4. mějte připravené hasicí prostředky v případě rozšíření požárů,
  5. na rozdělání ohně nepoužívejte hořlavé kapaliny, mohlo by dojít k potřísnění a následnému vznícení oděvu,
  6. nebezpečné je také oheň přeskakovat,
  7. do ohně nevhazujte pyrotechnické výrobky, ani např. pneumatiky a další materiály, které tam nepatří,
  8. pozor na rozšíření požáru, při silném větru nedoporučujeme oheň rozdělávat,
  9. děti musí být v doprovodu dospělé osoby,
  10. nenechávejte oheň bez dozoru, po uhašení zkontrolujte, zda nemůže již dojít ke vzplanutí, např. popel zasypte hlínou nebo pískem.
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail