Zprávy Komise EU : únor - březen 2009

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

EUR-Lex - č. KOM(2009) 77 27.2.2009

2

Rovnost žen a mužů : 2009 : zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Tato zpráva se zabývá výzvami a politickými reakcemi k odstranění překážek plné účasti žen a mužů na trhu práce. Zabývá se také důležitostí odstraňování nerovnováhy mezi ženami a muži při rozhodování, zejména proto, že rok 2009 přinese významné změny ve složení rozhodovacích struktur na úrovni EU, včetně Evropského parlamentu a Komise.
        klíčová slova: ženy - muži - rovnost - příležitosti rovné - trh práce

EUR-Lex - č. KOM(2009) 133 24.3.2009

1

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) : zpráva o pokroku : červenec 2008–prosinec 2008.
        anotace: Tato zpráva o pokroku popisuje práci, kterou Komise vykonala v druhé polovině roku 2008 v souvislosti s vývojem Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II). V souladu s článkem 6 nařízení Rady (ES) č. 2424/2001 ze dne 6. prosince 20011 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) se předkládá Radě a Evropskému parlamentu. Je rovněž zprávou o výsledcích testování, jejíž vypracování předpokládá nařízení Rady (ES) č. 189/2008 a rozhodnutí Rady 2008/173/ES o testování Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II).
        klíčová slova: systémy informační - dokumentace - EU

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail