Zprávy Komise EU : prosinec 2010 - leden 2011

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

EUR-Lex - č. KOM(2010) 698 2.12.2010


1

Zpráva Komise Evropskému parlamentu o výjimce ze zákazu kadmia v přenosných bateriích a akumulátorech do bezšňůrových elektrických nástrojů.
        anotace: Zpráva Komise Evropskému parlamentu informuje o výjimce ze zákazu kadmia v přenosných bateriích a  akumulátorech do bezšňůrových elektrických nástrojů.
        klíčová slova: kadmium - nástroje elektrické - baterie - akumulátory - zákazy - výjimky

EUR-Lex - č. KOM(2010) 752 16.12.2010


2

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : první průběžné hodnocení společných technologických iniciativ ARTEMIS a  ENIAC.
        anotace: Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů se zabývá prvním průběžným hodnocením společných technologických iniciativ ARTEMIS a  ENIAC.
        klíčová slova: iniciativy pracovní - technologie - systémy - výzkum - nanoelektronika - partnerství

EUR-Lex - č. KOM(2010) 754 17.12.2010


3

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o  uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství ze strany členských států.
        anotace: Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu se týká uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství ze strany členských států.
        klíčová slova: kontroly silniční - vozidla užitková - státy členské

EUR-Lex - č. KOM(2010) 802 21.12.2010


4

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění směrnice 2003/88/ES (směrnice o pracovní době) členskými státy.
        anotace: Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění směrnice 2003/88/ES (směrnice o pracovní době) členskými státy hodnotí provádění směrnice 2003/88/ES1 o pracovní době členskými státy, jak vyžaduje článek 24 zmíněné směrnice. Připomíná její cíle a hlavní ustanovení a uvádí nejdůležitější výsledky šetření, které ve věci provádění směrnice členskými státy provedla Komise; podrobnější výsledky šetření jsou uvedeny v přiloženém pracovním dokumentu útvarů Komise. Cílem této zprávy je poskytnout přehled o provádění směrnice členskými státy a zdůraznit klíčové problémy. Tato zpráva nepřináší vyčerpávající výčet všech vnitrostátních prováděcích opatření.
        klíčová slova: doba pracovní - šetření - přehledy - problémy - směrnice

EUR-Lex - č. KOM(2011) 13 19.1.2011


5

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o tematické strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci.
        anotace: Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o tematické strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci přezkoumává pokrok při dosahování cílů strategie a výsledky zařadí do hodnocení šestého akčního programu pro životní prostředí.
        klíčová slova: odpady - recyklace - strategie - výsledky - zprávy

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail