Zprávy Komise EU : duben - květen 2009

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

EUR- Lex - č. KOM(2009) 156 1.4.2009

1

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 18 odst. 3 rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES o programech pro monitorování stavu vod.
        anotace: Tato zpráva a doprovodný pracovní dokument útvarů Komise reagují na čl. 18 odst. 3 rámcové směrnice o vodě, podle nějž má Komise zveřejnit zprávu o postupu provádění rámcové směrnice o vodě v souvislosti s článkem 8 o monitorování stavu vod. Tato zpráva je založena na informacích, které do 22. března 2007 členské státy předložily podle čl. 15 odst. 2 rámcové směrnice o vodě.
        klíčová slova: voda - monitorování - stav - směrnice - zprávy

EUR- Lex - č. KOM(2009) 191 23.4.2009

2

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění programu EDICOM II (2001–2005).
        anotace: Tato zpráva byla vyhotovena s cílem poskytnout informace o provádění programu Edicom II ( transevropská síť pro shromažďování, vypracovávání a šíření statistik obchodu se zbožím) v souladu s čl. 5 odst. 2 rozhodnutí č. 507/2001/ES. Hodnocení bylo založeno na běžných kritériích - relevance, účelnost, efektivnost, užitečnost a udržitelnost.
        klíčová slova: zboží - obchod - sítě transevropské - statistiky

EUR- Lex - č. KOM(2009) 193 23.4.2009

3

Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2008 a zpráva o zkušenostech získaných za šest let uplatňování nového nástroje : zpráva Komise.
        anotace: Fond solidarity Evropské unie (FSEU) byl zřízen dne 15. listopadu 2002. Článek 12 nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie stanoví, že se Evropskému parlamentu a Radě předkládá zpráva o činnosti fondu v předcházejícím roce. První část této zprávy uvádí činnosti fondu v roce 2008, včetně řešení nevyřízených a nově podaných žádostí a posouzení prováděcích zpráv s cílem připravit je k uzavření, jako tomu bylo i v předchozích letech. Druhá část je pak věnována zkušenostem získaným za šest let uplatňování nového nástroje.
        klíčová slova: fondy evropské - zprávy výroční - zprávy o činnosti

EUR- Lex - č. KOM(2009) 203 30.4.2009

4

Zpráva Komise o některých klíčových aspektech týkajících se směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (směrnice o IZPP).
        anotace: Zpráva se zabývá některými klíčovými aspekty, které se týkají se směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (směrnice o IZPP). Směrnice o IZPP výslovně stanoví požadavky na podávání zpráv týkajících se čtyř klíčových aspektů - technické rezervy, investiční pravidla, úprava vnitrostátních systémů dohledu, úschova.
        klíčová slova: pojištění penzijní - aspekty - hodnocení - instituce

EUR- Lex - č. KOM(2009) 225 15.5.2009

5

Analýza sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení sociálních předpisů v silniční dopravě : zpráva Komise.
        anotace: Tato zpráva analyzuje sankce stanovené v právních předpisech členských států v případě vážného porušení sociálních předpisů v silniční dopravě, jak je požadováno podle článku 10 směrnice 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení předpisů v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě.
        klíčová slova: doprava silniční - předpisy sociální - sankce - analýzy

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail