Zprávy Komise EU : červen - červenec 2009

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

EUR- Lex - č. KOM(2009) 282 24.6.2009

1

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole : produkce, zpracování a přeshraniční přeprava nebezpečných a jiných odpadů v členských státech Evropské unie v letech 2001–2006.
        anotace: Tato zpráva poskytuje informace o provádění nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole a o produkci, zpracování a přeshraniční přepravě nebezpečných a jiných odpadů v členských státech Evropské unie v letech 2001–2006. Obsahuje také výsledky získané z dotazníku sekretariátu Basilejské úmluvy a oddíl 2 zprávy obsahuje analýzu formy i obsahu odpovědí členských států.
        klíčová slova: odpady - odpady nebezpečné - přeprava - produkce - zpracování - spolupráce přeshraniční - Evropské společenství - zprávy

EUR- Lex - č. KOM(2009) 303 26.6.2009

2

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zavádění, fungování a účinnosti domény nejvyšší úrovně TLD.eu.
        anotace: Cílem zavedení domény nejvyšší úrovně (TLD – „Top Level Domain“). eu bylo poskytnout rezidentům, organizacím a podnikům Společenství zvláštní celoevropskou identitu na internetu. Účelem této zprávy je informovat Evropský parlament a Radu o zavádění, účinnosti a fungování TLD. eu v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 733/2002. Zpráva se zaměřuje na poslední vývoj týkající se TLD . eu od přijetí předcházející zprávy dne 6. července 2007 do 31. března 2009.
        klíčová slova: internet - domény - EU

EUR- Lex - č. KOM(2009) 331 2.7.2009

3

Zpráva Komise o používání nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v průběhu roku 2008.
        anotace: Tato zpráva se týká roku 2008 a je vypracována na základě čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. Příloha této zprávy obsahuje statistické údaje, které se týkají vyřizování žádostí o zpřístupnění. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že statistiky se týkají výhradně žádostí o přístup k nezveřejněným dokumentům a neobsahují ani žádosti o již zveřejněné dokumenty ani žádosti o informace.
        klíčová slova: EU - dokumenty - dostupnost - veřejnost

EUR- Lex - č. KOM(2009) 336 2.7.2009

4

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele : „nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“.
        anotace: Nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele má poskytnout účinný nástroj pro přeshraniční prosazování práva a rámec pro výměnu osvědčených postupů a běžné fungování a jeho konečným cílem je zaručit trvale vysokou úroveň ochrany spotřebitelů v celé EU a posílit důvěru spotřebitelů ve vnitřní trh. Tato zpráva zahrnuje první dva roky činnosti sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, tj. roky 2007 a 2008. Případně odkazuje na přípravné práce provedené před rokem 2007 s cílem zajistit včasné zahájení činnosti sítě v prosinci 2006. Zpráva vychází z dvouletých zpráv, které vypracovaly členské státy s cílem splnit svou povinnost vyplývající z nařízení, a také ze statistických údajů získaných z nástroje IT používaného sítí pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a praktických zkušeností získaných prostřednictvím kontrolních akcí v celé EU koordinovaných Komisí.
        klíčová slova: ochrana spotřebitele - EU - nařízení

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail