Životní situace v BOZP - Chcete nám i sobě pomoci?

Snad každý z nás se někdy ocitl v životní situaci, která se zdála na první pohled neřešitelná. Předpokládáme, že s podobnými situacemi se setkáváte také v oblasti BOZP ať již z pozice zaměstnavatele, bezpečnostního technika, živnostníka nebo zaměstnance. Uvítali bychom proto Vaše náměty, které nám pomohou vytvořit na BOZPinfo databázi návodů, se kterými se často setkáváte v oblasti BOZP a které lze označit jako životní situace.

Snad každý z nás se někdy ocitl v životní situaci, která se zdála na první pohled neřešitelná, nebo pociťoval nedostatek informací k jejímu vyřešení. Jsme přesvědčeni, že s podobnými situacemi se často setkáváte také v oblasti BOZP, ať již z pozice zaměstnavatele, bezpečnostního technika, živnostníka, zaměstnance a nebo z pohledu občana, např. v roli svědka nebo účastníka nehodové události.
Rádi bychom na stránkách našeho oborového portálu poskytovali co nejvíce informací použitelných v každodenní praxi, a proto pro Vás připravujeme novou rubriku, databáze "Životních situací," které se stávají v souvislosti s BOZP.
Obracíme se na Vás se žádostí o poskytnutí námětů, s jakými životními situacemi se v oblasti BOZP v každodenním životě setkáváte, které situace řešíte a kde by Vám pomohl přehledný postup, jak danou situaci řešit a na co nezapomenout.

Uvítali bychom proto Vaše náměty, připomínky, příklady nebo osobní zkušenosti, které lze označit jako životní situace. Vaše zkušenosti nám pomohou vytvořit na BOZPinfo databázi návodů, které budou popisovat jak řešit konkrétní životní situace a do budoucna zajišťovat jejich další aktualizaci a doplnění o další návody.
Zaslané náměty budou zpracované do přehledného postupu podle zákonem dané osnovy a zveřejněné na stránkách  portálu BOZPinfo. (Viz zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obsahující osnovu popisu, jak má občan postupovat při vyřizování všech žádostí, návrhů a dožádání při styku s orgány veřejné správy).  
Jako příklad uvádíme ve formě návodu zpracovanou životní situaci: Pracovní úraz a povinnosti zaměstnavatele (portál BOZPinfo)

Životní situace, se kterými se setkáváme v  životě, můžeme rozdělit do dvou základních kategorií:

  • základní - vyřízení určité konkrétní věci s orgánem veřejné správy, např. jak řešit ztrátu občanského průkazu aj.
  • složené - řešení obecnějších životních situací, s nimiž se občan nebo podnikatelský subjekt skutečně ve svém životě a praxi setkávají, například činnosti související přímo s veřejnou správou, např. ohlášení změny trvalého pobytu, nebo stěhování, které zahrnuje mnoho činností nesouvisejících s veřejnou správou, jako je obstarání stěhovatelských služeb.

V České republice je pro občana hlavním zdrojem životních situací na internetu portál Veřejné správy České republiky, který nabízí více než 300 návodů pro řešení nejrůznějších životních situací, se kterými se můžeme v každodenním životě setkat, např. ztráta dokladů, jak si obstarat nový cestovní pas aj. Databázi životních situací, zaměřených především na podnikatele, obsahuje také internetový portál pro podnikání a export BusinessInfo.cz, kde jsou platné a aktuální návody týkající se podnikání. Kromě těchto dvou zdrojů, můžete nalézt tyto návody i na jiných webech veřejné správy a samosprávy.

Děkujeme Vám předem za spolupráci a za Vaše podněty a připomínky, které nám umožní realizovat novou rubriku "Životní situace v BOZP" na oborovém portálu BOZPinfo.

Ing. Evžen Bílek
Vedoucí projektu BOZPinfo  

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail