Zdravotní prohlídky u pracovníků na dohody

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

Jak budou podle nového zákona o specifických zdravotních službách řešeny vstupní prohlídky u pracovníků na dohody o provedení práce, například lektorů? Budou muset absolvovat vstupní prohlídku?

K Vašemu dotazu ohledně vstupních prohlídek u lektorů sděluji, že s ohledem na ust. § 98  zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, platí z hlediska přechodných ustanovení, že pracovnělékařské služby (mezi ně patří i vstupní lékařské prohlídky) lze poskytovat podle dosavadních právních předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péče nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

To znamená, že právní úprava popisovaných služeb se nemění až do 31. 3. 2013.   Do data účinnosti úpravy bude platit stávající úprava daná zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a směrnice MZd. č. 49/1967 v úplném znění. Mimochodem tato úprava je co do povinností všech subjektů (zaměstnavatelé, zaměstnanci a lékaři) obdobná jako v zákoně č. 373/2011 Sb.   

Z uvedeného vyplývá, vstupní lékařské prohlídky se v této době nebudou vyžadovat u zaměstnanců na základě dohody o provedení práce, tedy ani u lektorů.

Nová úprava vykazuje některé nedostatky a jejich následky budou odstraněny vydáním prováděcích předpisů a novelizací cit. zákona. Proto bude nutné stanovit, u kterých prací podle rizik poškození zdraví bude potřeba vstupní lékařské prohlídky. Mezi ně však zřejmě nebude patřit činnost lektorů na základě dohody o provedení práce. 

Autor článku: 

Komentáře

"Z uvedeného vyplývá, vstupní

20.03.2012 - 08:06 Pan Jan
"Z uvedeného vyplývá, vstupní lékařské prohlídky se v této době nebudou vyžadovat u zaměstnanců na základě dohody o provedení práce, tedy ani u lektorů." To je mi nějaká novinka toto

Re:

20.03.2012 - 14:07 Iva Kaufmanová
Já taky nevím co si o tom myslet ...

ZPP - prohlídky

28.03.2012 - 08:57 Vladimír fiala
DPP a DPČ je přeci pracovněprávní vztah ( zaměstnavatel zaměstnanec ) a tudíž se na něho vztahuje celá část pátá zákona č.262/2006 Sb. v pl.zn., v tomto případě konkrétně §103. To přeci řeší vše včetně zdravotní prohlídky.

Prohlídky pracovníků na dohody

28.03.2012 - 13:35 Kateřina Hrubá
Dotazů týkajících se zdravotních prohlídek bylo na našem webu zodpovězeno mnoho. Dokud nevešel v platnost z. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, tak jsme většinou tazatelům odpovídali, že je pro zaměstnavatele povinností mít smluvního lékaře, ale o tom, jestli bude všechny zaměstnance posílat na zdravotní prohlídky, musí rozhodnout sám na základě vyhodnocení rizik. Podle mého názoru záleží na rizicích a ne jestli je zaměstnanec v pracovním poměru nebo pracuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Kateřina Hrubá, redakce BOZPinfo

ZPP

29.03.2012 - 09:34 Vladimír fiala
Dovoluji si nesouhlasit s níže uvedeným názorem. Cituji zákon č.262/2006 Sb. v pl.zn. §103 čl.1) : Zaměstnavatel je povinen: a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. d) sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví Aby zaměstnavatel splnil výše uvedené musí zaměstnance vyslat na zdravotní prohlídku. Jinak se dané opravdu nedozví. Jinak je stále platná vyhl.č.49/1967 Sb. v pl.zn, která podrobně hovoří o periodických lékařských prohlídkách ( vstupní prohlídka - návaznost na ZP §32 ) a pokud nevyjde nový prováděcí předpis k zákonu o zdrav.spec.službách, tak bude i nadále v platnosti.

A ještě něco navíc.

30.03.2012 - 11:38 Václav Syrový
Ke článku i k diskusním příspěvkům bych doporučoval ještě jednu malou drobnost, a sice než začneme číst Zákoník práce, nezačínejme od § 103, ale přečtěme si nejprve název Hlavy I části páté ZP "PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI", a hned v následujícím ustanovení § 101 odst.5. je uvedeno cituji: " Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích". Konec citace. Je lektor nebo osoba pracující na dohodu nebo smlouvu o provedení práce fyzická osoba nebo není fyzická osoba. Tak nevím o čem kdo chce diskutovat. Mám několik zákazníků, majitelů lesů, tam jimm chodí kácet stromy káceči OSVČ, pochopitelně s motorovými řetězovými pilami. Tak každý ten OSVČ než nastoupí do práce předloží majiteli lesa doklad od lékaře, že je zdravotně způsobilý práce s řetězovou motorovou pilou a je zdravotně způsobilý práce pži kácení dřeva v lese. Pokud to nedonese, tak ho majitel lesa do lesa nepustí. Šmytec tečka. Kdyby to byl můj les, tak to udělám také tak. Václav Syrový, poradce BOZP, Stříbrná, 775, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 723 170 164. Kdybyste někdo se chtěl poučit z historie, tak mám k dispozici Švarcenberský služební řád z roku buď 1901 nebo 1911, a už tehdy se to podobně dělalo.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail