Zdraví až na druhém místě?

Pomalu se stává zvykem, že mnohé firmy, akciové společnosti, podnikatelé a především zaměstnanci dávají přednost co nejvyšším výdělkům na úkor zdraví. Do jedné věty by se daly shrnout poznatky z kontrol stavu BOZP provedených svazovou inspekcí bezpečnosti práce v odvětvích dřevozpracujícího průmyslu, lesního a vodního hospodářství v České republice.

Někde zaměstnavatelé vytvářejí podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci – například akciová společnost ELK Doubrava z Plané nad Lužnicí. Mnohem častěji jsme se však při kontrolách setkávali s porušováním předpisů. Inspektoři BP kromě jiného zjistili, že stále významnějším rizikovým faktorem je vysoká psychická zátěž. Vyplývá to z rostoucího pracovního tempa a důrazného zvyšování nároků na kvalitu práce, ale také z nejistot v zaměstnání, což vyvolává stálý stres. Samostatnou kapitolou ovlivňující podmínky pro bezpečnou práci jsou pak nízké sazby v odměňování při těžbě a zpracování dřeva v lese. Ty nutí zejména OSVČ ke zvyšování pracovního tempa bez ohledu na bezpečnost práce.

Z přehledu nejčastěji se vyskytujících rizik a porušování předpisů bezpečnosti práce, který jsme jako metodickou pomůcku předložili zaměstnavatelům, je zřejmé, že tato oblast je podceňována. Dokonce jsme se setkali s tím, že školení BOZP probíhalo podle neplatných předpisů, znalosti nebyly průkazně ověřeny a nově přijatí zaměstnanci nejsou seznámeni s pracovními postupy, natož aby byli zacvičeni. Nebezpečným nešvarem se stává krácení odpočinku mezi směnami a nedodržování bezpečnostních přestávek na pracovištích se zvýšeným výskytem rizikových faktorů, jako je nadměrná hlučnost, prašnost a monotónnost.

Přestupků a jevů ohrožujících bezpečnost práce je mnohem více. Některé jsou snadno odstranitelné, kupříkladu používání poškozeného nářadí a pracovních a ochranných pomůcek. Jiné vyžadují soustavnou pozornost, např. zavádění nových technologií a organizace a řízení práce. V žádném případě nelze připustit, aby honba za penězi odstavila bezpečnost práce na vedlejší kolej, jak se bohužel v mnoha případech stává.

Zdroj: Zdraví až na druhém místě? Štěpánek Zdeněk, Revue Sondy 12/2009, s. 6

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail