Zaměstnanec ztratil zdravotní způsobilost k dosavadní práci. Jak dále postupovat?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Náš zaměstnanec absolvoval operaci zad. Poslali jsme ho na mimořádnou zdravotní prohlídku. Lékařka do posudku napsala, že nesmí zvedat těžká břemena. Pracovník do té doby manipuloval s břemeny od 20 do 30 kg. Vzhledem k tomu, že v minulosti měl pracovní úraz způsobený zvednutím soudku (záda), nechci pracovníka dávat na dosavadní pozici. Mohu mu nabídnout práci, kde se manipuluje s břemeny nižších vah, ale za nižší plat. A to si stále nejsem jistá, zda splním požadavek lékařky. Jak je to s výpovědí a odstupným v tomto případě? Na jednu stranu o zaměstnance nechceme přjít, na druhou stranu se obáváme opakování úrazu atp. A pracovník nechce na pozici s nižším platem. Ještě doplním, že operace vůbec nesouvisela s pracovním úrazem. Pracovník měl problémy se zády již před úrazem.

To je naprosto v pořádku, že jste dotyčného vyslali na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku. Vždyť zaměstnavatel se musí také chránit! Zákoník práce jasně říká – zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Váš postup je proto samozřejmě správný a jedině možný, i zaměstnanec by měl uznat, že po úraze zad a po operaci zad musí respektovat doporučení lékařů a nemůže hledět jen na to, aby měl více peněz. Vždyť jde především o jeho zdraví! Bude to asi složité jednání, ale Vy byste rozhodně neměli ustupovat i nakonec za cenu, že byste s dotyčným museli skončit pracovní poměr. Jak správně v dotaze uvádíte, hrozí zde vážné riziko, že by se pracovní úraz zad mohl opakovat a pak byste byli vystaveni povinnosti hradit dotyčnému náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti až třeba do 65 let věku.

Z Vašeho dotazu nevyplývá přesně, jakou otázku jste lékařce položili, když Vám odpověděla tak obecně – dotyčný nesmí zvedat těžká břemena. To by určitě chtělo s lékařkou upřesnit – hlavně, co si pod pojmem „těžká břemena“ představuje. Správně byste jí měli položit otázku „Je dotyčný i nadále schopen vykonávat stávající práci a manipulovat s břemeny o váze 20 až 30 kg?“. Na to ona by pak musela odpovědět jasně ano schopen nebo ne neschopen. Když by pak zaměstnanec s posudkem nesouhlasil (myslím v případě, že by lékařka řekla „není schopen“), tak by musel sám podat odvolání a vyvolat přezkum posudku.

Pokud by Vám skutečně dala lékařka posudek, že dotyčný není schopen zvedat břemena, s kterými se u Vás na provoze běžně manipuluje, pak je naplněn výpovědní důvod § 52 písm. e) zákoníku práce - tedy zdravotní důvody pro obecnou chorobu, v daném případě pro operaci zad, která nebyla způsobena pracovním úrazem. V tom případě nárok na odstupné nevzniká. Jinak je možné dát zaměstnanci výpověď z organizačních důvodů - tedy § 52 písm. c) zákoníku práce a vyplatit mu odstupné, v tom Vám nic nebrání a určitě by to nikdo nenapadal, dotyčný by byl jen rád. Někteří zaměstnavatelé to tak dělají, když je jim zaměstnance líto, ale samozřejmě to není Vaše povinnost.

Jen si stále nejsem jistá, jestli ten úraz tzv. nedokonal zdravotní potíže dotyčného, které vyústily v nezbytnost operace. Odbýt to pouhou konstatací, že měl potíže se zády již před úrazem, nejde. Víte, musíme mít na paměti starou konstantní judikaturu Nejvyššího soudu R 1/63 - existence určitého chorobného stavu, byť latentního, nemůže vyloučit závěr, že mezi úrazovým dějem a jím vyvolaným následným stavem je přímá příčinná souvislost. I když zaměstnanec měl potíže se zády, nemůžeme vyloučit závěr, že pracovní úraz (snad při manipulaci s břemeny) byl příčinou toho, že musel podstoupit operaci zad a následně má být převeden na jinou lehčí práci.

Takže doporučuji hlavně s dotyčným zaměstnancem jednat a dohodnout se s ním, abyste pak nedali výpověď a on Vás následně nepřekvapil soudem o náhradu škody z titulu pracovního úrazu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail