Zaměstnance ohrožuje svrab a azbest

Zdroj: 

Počet nemocí z povolání se poprvé po dlouhé době v České republice zvýšil. Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo nahlášeno za rok 2005 celkem 1340 nemocí z povolání a 60 ohrožení nemocí z povolání.

Ačkoliv počet nemocí z povolání v ČR po řadu let dlouhodobě klesal, v loňském roce došlo k náhlému zvýšení počtu nově evidovaných případů. Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) bylo nahlášeno za rok 2005 celkem 1340 nemocí z povolání a 60 ohrožení nemocí z povolání. Počet nově zjištěných profesionálních onemocnění se tak v roce 2005 proti roku předchozímu zvýšil o 12 případů.

Největší vzestup hlášených případů byl zaznamenán u onemocnění svrabem a u nenádorových onemocnění z azbestu. Až další vývoj však ukáže, zda šlo o ojedinělý výkyv v počtu hlášených onemocnění, anebo zda dochází ke změně vývojového trendu.

„Nejvíce nových případů nemocí z povolání bylo hlášeno v Moravskoslezském a Středočeském kraji,“ uvedla Zdenka Fenclová z ÚZIS. Podle ní jsou tyto počty ovlivněny především celkovým počtem pracujících v kraji, počtem rizikových pracovišť a strukturou profesí na daném území. V případě obou těchto krajů se proto jednalo převážně o nemoci periferních nervů z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování končetin a z vibrací a o onemocnění způsobená prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, onemocnění z azbestu a o rakovinu plic z radioaktivních látek. Ve většině ostatních krajů naopak došlo oproti předchozím létům v počtu nově zjištěných případů k mírnému poklesu.

Průměrný věk nově evidovaných osob postižených nemocí z povolání byl přibližně 47 až 48 let; průměrná doba, po kterou byl vliv povolání na vznik nemoci diagnostikován, představovala přibližně 12 až 16 let. Počty případů v jednotlivých profesích odpovídaly průmyslovému charakteru regionů. Kuriozitou je však nárůst počtu kožních a parazitárních onemocnění, který se v největší míře objevil u zdravotního personálu a sanitářů z interních a kožních oddělení, sociálních pracovníků a pečovatelů z domovů důchodců. Nejvyšší počet těchto případů byl zaznamenán v Ústeckém kraji.

Nemalý podíl na nárůstu počtu nemocí z povolání mají také onemocnění způsobená dlouhodobým působením hluku nebo alergiemi, které postihly zejména cukráře, pekaře a ošetřovatele hospodářských zvířat.

ZDROJ:
Zaměstnance ohrožuje svrab a azbest. In Sondy [online]. Praha : ČMKOS, 2006 [cit. 13-05-2006]. Dostupný z WWW: <http://www.tydenik-sondy.cz/verze2006/index.php?tid=n&cislo=200622&clanek=2006220102>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail