Zahájení výstavy "Nanotechnologie"

Od 29. prosince 2009 je v Technickém muzeu v Brně veřejnosti zpřístupněna výstava pod názvem „Nanotechnologie“.

Výstava připomíná padesáté výročí od přednášky významného amerického fyzika Richarda Feynmana „Tam dole je spousta místa…“ , v níž byla nastíněna vize ovlivňování molekulárních struktur, a která se stala pro obory nanotechnologií mezníkem. Hlavním cílem výstavy je představit veřejnosti přístupnou formou naplňování Feynmanovy vize a poukázat na možnosti univerzitního studia zaměřeného na nanotechnologie na českých vysokých školách.

V prvé řadě je výstava zaměřena na vysvětlení pojmu nanotechnologie a na to, čím se tento nový obor zabývá. Poukáže na skutečnost, že nanoobjekty existují v přírodě už dávno a že lidé používali výrobní nanotechnologické postupy již ve 4. století n.l., aniž by o tomto vědním oboru měli tušení. Kapitola nazvaná pohled do nanosvěta je věnována současným možnostem zviditelnit  struktury na molekulární a dokonce i atomární úrovni a vysvětlí přístroje – řádkovací tunelový mikroskop (STM) a mikroskop atomárních sil (ATM) - které tyto možnosti poskytují. Zmíněna bude i možnost s atomy pohybovat a nanostruktury modifikovat.
Oba tyto přístroje, zapůjčené laskavostí Ústavu fyzikálního inženýrství strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně a Katedry experimentální fyziky Palackého univerzity v Olomouci, jsou návštěvníkům předváděny v činnosti.

V části věnované molekulární nanotechnologii se výstava zaměřuje na uhlík, jako na obzvlášť vhodný materiál pro výzkum a vývoj nových materiálů, a to jak na přirozené, tak hlavně na umělé formy uhlíku – uhlíkové fullereny a nanotrubičky -  které svými vlastnostmi slibují netušené možnosti takřka ve všech technických oborech. Velká část výstavy ukazuje praktické využití nanotechnologie v různých oborech lidské činnosti: technice: elektronice, medicíně, materiálovém inženýrství, strojírenství, textilním průmyslu, elektronové litografii aj.

Praktické aplikace nanotechnologie jsou demonstrovány např. na modelu pro přípravu nanovláken, na nástrojích se supertvrdými nanovrstvami, na holografických bezpečnostních prvcích vyrobených elektronovou litografií a jsou doplněny promítáním videí, která poskytují návštěvníkovi podrobnější informace. 

Na závěr jsou zmíněna i možná rizika při nekontrolovaném využívání tohoto nového oboru. Úvodní část výstavy, umístěná v odděleném prostoru, která je určena pro upoutání pozornosti návštěvníků a jejich nasměrování na vlastní výstavu, bude laděna humorným způsobem ve formě comicsu, představujícího osobu „duchovního otce“ nanotechnologie, profesora Richarda Feynmana.   

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail