Za jakých podmínek má zaměstnanec nárok na ochranný krém?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Za jakých podmínek má zaměstnanec nárok na ochranný krém? Podle nařízení vlády č. 390/2021 Sb. není zřejmé, kdo ze zaměstnanců má přímo nárok na ochranný krém a ochranný krém také není veden jako OOPP. V příloze k tomuto nařízení vlády je uvedeno, kdo a jaké množství čistících a dezinfekčních prostředků musí zaměstnavatel přidělit, ale ochranné krémy zde nejsou uvedeny. 

Ochranné krémy jsou uvedeny v nařízení vlády č. 390/2021 Sb., příloha č. 2, bod VII, jako jeden z typů osobních ochranných pracovních prostředků.

Zároveň je v poznámce pod čarou uvedeno:

*) Na základě požadavku čl. 2 směrnice Rady 89/656/EHS se zaměstnancům poskytují jako osobní ochranné pracovní prostředky ochranné krémy, protože tento typ prostředku je možné považovat za „doplněk nebo příslušenství“, a to přesto, že ochranné krémy nejsou osobním ochranným prostředkem podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.

Ochranné krémy tedy nejsou z hlediska požadavků na výrobek zařazeny mezi osobní ochranné prostředky (OOP) a nespadají pod nařízení (EU) 2016/425.

Zaměstnavatel ale v případě potřeby může poskytovat ochranné krémy svým zaměstnancům jako osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP) ve smyslu zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění.

O tom, v jakých případech a v jakém množství bude ochranný krém poskytnut, rozhoduje zaměstnavatel podle vyhodnocení rizik, stejně jako v případě poskytování mycích a čisticích prostředků.

Poznámka: V této souvislosti je potřeba připomenout, že se jedná pouze o odborný názor, protože výklad právních předpisů může poskytnout pouze soud.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail