Vztah mezi environmentální expozicí chemikáliím a jejich biologickými účinky a riziky

Projekt se týká těchto témat:
trvalé chemikálie v Evropě a zdroje informací o míře rizika při expozicích na lidský organismus; určení ekologických rizik; určení rizik nových znečišťujících látek ve vodním i suchozemském prostředí; vývoj nástrojů schopných využívat znalosti pro budoucí ochranu; legislativa a normy pro oblast lidské zdraví a ekosystémy. Tento projekt spadá do tematické priority „Trvale udržitelný rozvoj, globální změny a ekosystémy“. Koordinátorem projektu je RECETOX – vědeckovýzkumné centrum založené v roce 1996 při Katedře chemie životního prostředí a ekotoxikologie PřF MU Brno z prostředků fondu PHARE, projekt EC/AIR/21CZ. V roce 2001 byl RECETOX sloučen s Katedrou chemie životního prostředí a ekotoxikologie a nyní zabezpečuje magisterské a postgraduální studium v oblasti ochrany životního prostředí, ekotoxikologie a chemie životního prostředí. Výzkumná aktivita je soustředěna na studium persistentních environmentálních polutantů v životním prostředí a zkoumání jejich vlivu na živé organismy.

Kód
Zadavatel
Manažer projektu
Ivan Holoubek
Spoluřešitelské instituce
Spoluřešitelé
Gerhard Lammel
Ake Bergman
Leendert Bree van
Kevin C. Jones
Typ projektu
6. rámcový program
Zařazení projektu dle tématu
ekotoxikologie
,
chemie
,
životní prostředí
Klíčová slova (cz)
6RP, 6. rámcový program, mezinárodní projekty, Česko, zdraví, riziko, rakovina, expozice, chemikálie, životní prostředí, ekosystémy
Klíčová slova (en)
health, chemicals, environmental exposure, ecosystems, environment, risks, cancer, inetrnational programmes

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail