Výzkum potřeb a nového přístupu k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií a systémům řízení bezpečnosti jako nástroje zvýšení bezpečnosti v podnicích s vysokým rizikovým potenciálem

Cílem projektu je zdokonalení metodik, dozorových činností a získání nových poznatků, dovedností a postupu, které budou určeny pro zvýšení kvality a efektivity výkonu státní správy a správních úřadů a povedou ke zkvalitnění rozhodovacích, hodnotících a řídích procesů při výkonu jejich činnosti. V rámci projektu budou řešeny následující úkoly: rešerše aktuálně používaných metodik a norem v oblasti analýzy rizik a systému řízení bezpečnosti podniků a jejich komplexní dekompozice, deskripce a explanace; sběr dat - interview formou strukturovaného rozhovoru vybranými dotčenými subjekty metodou induktivního zkoumání; analýza dat, verifikace a evaluace; interpretace výsledků a syntéza do požadovaných výstupů.

Manažer projektu
Stanislav Malý
Typ projektu
veřejné soutěže - ČR
Zařazení projektu dle tématu
průmyslová bezpečnost
,
management
,
bezpečnost
Zahájení a ukončení projektu
01.01.2013 - 31.12.2013
Klíčová slova (cz)
systémy řízení, hodnocení rizik, průmyslová bezpečnost, prevence havárií
Klíčová slova (en)
management systems, risk assessment, accident prevention, industrial safety

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail