Výstupní prohlídka

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jak má postupovat zaměstnavatel, když požaduje po zaměstnanci při ukončení pracovního poměru výstupní prohlídku (kategorie práce 1 a 2) z důvodu možných spekulací zaměstnance?

To je legitimní, i zaměstnavatel se musí chránit. Proto také poslední novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, provedená vyhláškou č. 436/2017 Sb. zpřesnila ustanovení o výstupních lékařských prohlídkách. Cílem výstupní prohlídky není posouzení zdravotní způsobilosti k práci, ale jen zjištění aktuálního zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce a zaznamenání případných změn zdravotního stavu, u kterých se předpokládá souvislost se zdravotní náročností dosud vykonávané práce. Proto nemůže být dokladem o provedení výstupní prohlídky lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, neboť zdravotní stav posuzované osoby nebyl posuzován pro potřeby výkonu konkrétní práce za účelem vydání příslušného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k výkonu práce. Postačující je provedení záznamu do zdravotnické dokumentace a vydání potvrzení o provedené výstupní prohlídce jak pro potřeby zaměstnavatele, tak posuzovaného zaměstnance, a to pro případ uplatňování nároků na odškodnění při vzniku nemoci z povolání nebo následků pracovního úrazu nebo pro zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb, pokud budou zjištěny změny zdravotního stavu vyžadující další odborné vyšetření a léčbu. Proto jednoduše pošlete dotyčného zaměstnance na výstupní prohlídku, ale musíte to provést za trvání pracovního poměru.

Autor článku: 

Komentáře

kategorie 1 a 2

24.06.2019 - 12:47 David Kudrna
Dobrý den, ve Vaší odpovědi citujete Vyhl. 436/2017. V ní je uvedeno, že výstupní prohlídka se provádí pouze pro rizikovou práci, tj. 2R, 3, 4. I z logiky kategorizace prací jsou kategorie 1 a 2 zařazeny jako "nerizikové", tudíž nelze uplatňovat případné nároky s ohledem na vznik nemoci z povolání, protože tento případ, v případě správného zařazení zaměstnance v podstatě nemůže nastat. A tím pádem ani nemůže nastat potřeba provést vyšetření na případné patologické změny vlivem výkonu práce. Celá Vyhl.79/2013 řeší pro kategorii 1a 2 pouze předepsané lhůty vstupní a periodické prohlídky, k výstupní v těchto kategoriích není důvod ani po novelizaci.

Ano, ale ve zmíněné vyhlášce

11.07.2019 - 17:17 Michal Slabý
Ano, ale ve zmíněné vyhlášce se v odst. 3 § 13 praví, že o ní může požádat zaměstnavatel (bez ohledu na kategorii práce). Pokud o ní požádal, pak k ní důvod asi má.

Odmítnutí výstupní kontroly

01.12.2020 - 10:56 Vendula Krátká
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohu odmítnout výstupní kontrolu. V současné době jsem v pracovní neschopnosti. K 31.12.2020 jsem zaslala zaměstnavateli ukončení pracovního poměru dohodou. On po mě chce výstupní kontrolu i přesto, že pracuji pouze v kanceláři a patřím do první skupiny. Děkuji předem za odpověď.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail