Výsledky činnosti SÚIP za květen 2016

Zdroj: 
Zaměstnávání zahraničních pracovníků, nelegální práce cizinců a agenturní zaměstnávání představovaly hlavní témata jednodenního jednání zástupců Národního inspektorátu práce Polska a Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), které se uskutečnilo v květnu v opavském sídle SÚIP.

Účastníci setkání si stručně připomněli hlavní východiska česko-polské spolupráce navázané již v předchozích letech. Zástupci polské inspekce práce se podělili o své zkušenosti s kontrolami agentur práce a agenturního zaměstnávání. Představitelé SÚIP prezentovali výsledky kontrolní činnosti za rok 2015 a polské kolegy seznámili s uspořádáním českých orgánů inspekce práce provedeným v rámci systemizace státní správy vyplývající ze zákona o státní službě.

Centrem pozornosti a předmětem hlavní diskuze jednajících stran se však stala problematika nejasného statusu občanů tzv. třetích zemí (tj. zemí mimo Evropskou unii), kteří do ČR vstupují právě přes území Polska. Aktuálně se toto týká především pracovníků z Ukrajiny.

Účastníci jednání zvážili různé možnosti užší spolupráce v této oblasti, a to i na úrovni inspektorátů působících v pohraničních regionech. Do společného řešení případů s přesahem za hranice partnerského státu by byli zapojeni i konkrétní čeští a polští inspektoři hovořící jazykem druhé strany.

Na setkání se řešily rovněž stížnosti občanů ČR a projednávala se kontrolní řízení s účastí českých subjektů.

Během měsíce května 2016 provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 2 899 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 24.809.000,- Kč. Výše pokut v rozdělení na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.

V uplynulém měsíci SÚIP obdržel celkem 1 022 podnětů ke kontrole. Rozdělení celkového počtu přijatých podnětů ke kontrole do oblastí výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy. Podatelé podnětů se nejčastěji cítili poškozeni na úseku odměňování (232 podnětů ke kontrole), následoval úsek nelegální práce občanů ČR (179 podnětů ke kontrole) a dále podatelé poukazovali na možné nedostatky v oblasti pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (158 podnětů ke kontrole).

V průběhu letošního května se v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce na oblastní inspektoráty práce obrátilo celkem 1 165 zájemců. Toto poradenství je poskytováno osobně, telefonicky či písemně, ať již elektronickou či tradiční poštovní formou.

V měsíci květnu došlo celkem k 4 008 pracovním úrazům, z tohoto počtu se 99 pracovních úrazů týkalo cizích státních příslušníků. Smrtelný pracovní úraz utrpělo 12 zaměstnanců, z toho jeden cizinec. Závažný pracovní úraz (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů) vznikl ve 137 případech, z toho u 4 cizinců. Přehled o počtu pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR a počtu pracovních úrazů občanů ČR mimo území našeho státu podávají tabulky v závěru této tiskové zprávy.

Prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska jejich budoucího provozu zajišťují orgány inspekce práce také svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. V průběhu května 2016 oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 260 projektových dokumentací staveb.

Tabulková část

Navržené pokuty za zjištěná porušení

Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet pokut Ve výši Kč
bezpečnost práce 70 2.628.000
pracovní vztahy a podmínky 240 8.159.000
zákon o zaměstnanosti 65 14.022.000
Celkem 375 24.809.000

Podané podněty ke kontrole

Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet
bezpečnost práce 68
pracovní vztahy a podmínky 683
zákon o zaměstnanosti 271
Celkem 1 022

Pracovní úrazy na území ČR

Kraje ČR Počet
Středočeský kraj 462
Královéhradecký kraj 369
Hlavní město Praha 338
Jihomoravský kraj 337
Vysočina 329
Plzeňský kraj 314
Ústecký kraj 291
Pardubický kraj 288
Moravskoslezský kraj 272
Jihočeský kraj 245
Olomoucký kraj 232
Zlínský kraj 213
Liberecký kraj 159
Karlovarský kraj 108
Neurčeno (zaměstnavatelo neuvedl) 37
Celkem 3994

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail