Výsledky činnosti SÚIP za červenec 2016

Zdroj: 
Tentokrát se inspektoři zaměřili na oblast rovného odměňování mužů a žen. Kontrolami zaměřenými speciálně na tuto oblast byly zjištěny dva případy genderové nerovnosti v odměňování. Dále se zpráva zabývá kontrolami (včetně kontrol dokumentací staveb), poradenstvím a pracovní úrazovostí.

Nedostatek v obou případech spočíval v neposkytnutí stejné mzdy nebo platu za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty a v poskytování příplatku podle délky služby a nepřetržitého zaměstnání, kdy byl tento příplatek krácen o dobu mateřské a rodičovské dovolené.

Kontroly v oblasti  rovného zacházení a zákazu diskriminace na pracovišti představují již několik let standardní součást ročních plánů kontrolních akcí Státního úřadu inspekce  práce (dále „SÚIP“). Zacílení kontrol na oblast rovného odměňování mužů a žen vyplynulo z doporučení veřejné ochránkyně práv Anny  Šabatové a ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové ve vztahu k doporučení Evropské komise o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti.

Oblastní inspektoráty práce tak v průběhu letošního května a června provedly kontroly směrované speciálně na tuto oblast u 17 subjektů v různých regionech ČR.

Kontrolovaní zaměstnavatelé náleželi do oblasti veřejné správy a služeb, jednalo se o firmy s majetkovou účastí státu, ke kontrole byly vybrány také subjekty, na které orgány inspekce práce evidovaly podnět ke kontrole. Inspektoři práce tak navštívili orgány městské policie, magistráty, školská nebo zdravotnická zařízení či dopravní podnik.

Tyto kontroly uskutečnilo celkem 16 inspektorů jednotlivých oblastních inspektorátů práce, kteří se na oblast rovného zacházení a zákazu diskriminace specializují. Dle zjištění inspektorů pracují ženy spíše na administrativních místech a v pečovatelských profesích, naopak muži převažují na pozicích, k nimž patří třeba řidič nebo strážník městské policie.

Poznatky z provedených kontrol vyhodnocených během uplynulého měsíce samozřejmě poslouží jako podklady při dalších kontrolách v této oblasti plánovaných na druhou polovinu letošního roku.

V červenci 2016 provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 1 861 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 18.217.020,- Kč. Výše pokut  v rozdělení na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.

Na pracoviště inspekce práce se v průběhu uplynulého měsíce v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce obrátilo celkem 789 zájemců s otázkami ohledně pracovního práva, bezpečnosti práce či zákona o zaměstnanosti.

Během letošního července SÚIP obdržel celkem 799 podnětů ke kontrole. Rozdělení celkového počtu přijatých podnětů ke kontrole do tří oblastí výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.

Podatelé podnětů se nejčastěji cítili poškozeni na úseku odměňování (240 podnětů ke kontrole), dále  poukazovali na možné nedostatky v oblasti pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (120 podnětů ke kontrole) a následoval úsek nelegální práce občanů ČR (109 podnětů ke kontrole).

SÚIP v minulém měsíci zaevidoval celkem 3 020 pracovních úrazů. V 71 případech se jednalo o cizí státní příslušníky. Smrtelný pracovní úraz utrpělo 5 zaměstnanců, mezi nimiž nebyl žádný cizinec. Jako závažné  pracovní  úrazy (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů) bylo klasifikováno 91 případů, z toho 5 pracovních úrazů cizinců.

Přehled o počtu pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR a počtu pracovních úrazů občanů ČR mimo území našeho státu podávají tabulky v závěru této tiskové zprávy.

Prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska jejich budoucího provozu  zajišťují orgány inspekce práce také svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. V průběhu července 2016 oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 234 projektových dokumentací staveb.

Navržené pokuty za zjištěná porušení

Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet pokut Ve výši
bezpečnost práce 52 1.390.000,-Kč
pracovní vztahy a podmínky 148 6.327.020,-Kč
zákon o zaměstnanosti 45 10.500.000,-Kč
Celkem 245 18.217.020,-Kč

Podané podněty ke kontrole

Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet
bezpečnost práce 76
pracovní vztahy a podmínky 565
zákon o zaměstnanosti 158
Celkem 799

Pracovní úrazy na území ČR

Kraje ČR a zahraničí Počet
Moravskoslezský kraj 394
Olomoucký kraj 391
Středočeský kraj 375
Jihomoravský kraj 332
Jihočeský kraj 299
Hlavní město Praha 275
Plzeňský kraj 169
Zlínský kraj 138
Vysočina 128
Královéhradecký kraj 120
Pardubický kraj 108
Ústecký kraj 89
Karlovarský kraj 79
Liberecký kraj 56
Neurčeno (zaměstnavatel neuvedl) 43
Celkem 2996


Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail