Výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce v měsíci únoru 2011

Zdroj: 

V únoru letošního roku bylo Státním úřadem inspekce práce na Území ČR evidováno 3 301 pracovních úrazů. Z tohoto počtu bylo 7 úrazů smrtelných, 97 úrazů, které si vyžádaly hospitalizaci delší něž 5 dnů a 3 197 úrazů ostatních.

Orgány inspekce práce v měsíci únoru obdržely od občanů (zaměstnanců) celkem 524 podnětů ke kontrole, které upozorňovaly především na porušování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů. Státní úřad inspekce práce rovněž poskytl občanům v 6 819 případech odborné poradenství v oblasti pracovněprávní a v oblasti bezpečnosti práce.

Nedílnou součástí činnosti je také posuzování projektových dokumentací některých staveb z hlediska plnění zákonných předpisů v oblasti bezpečnosti. V uplynulém měsící bylo takto oblastními inspektoráty práce posouzeno a následně vydáno vyjádření k  84 projektovým dokumentacím staveb.

V měsící únoru provedly oblastní inspektoráty práce 1 533 kontrol, které se realizovaly jako součást plánovaných kontrolních akcí na rok 2011. I v letošním roce realizují oblastní inspektoráty práce, společně s úřady práce a správou sociálního zabezpečení koordinované kontroly zaměstnavatelů prioritně zaměřené na nelegální zaměstnávání, dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti sociálního pojištění. Od počátku roku bylo v součinnosti těchto orgánů provedeno 71 kontrol a ve 3 případech bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

Na základě provedených kontrol a zjištěných porušených předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti pracovněprávní bylo v měsící únoru zaměstnavatelům uloženo 173 pokut v celkové výši 7 678 000,- Kč.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail