Vizualizace Encyklopedie BOZP – vývoj webové aplikace pro znázornění sémantických vazeb v oblasti BOZP

Základním kamenem každého oboru je odborná terminologie. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která svým záběrem přesahuje do celé řady dalších vědních oborů, není terminologie v současné době zcela sjednocena. Snaha sjednotit roztříštěnou terminologii se od r. 2004 promítá v tvorbě Encyklopedie BOZP dostupné online také na stránkách oborového portálu BOZPinfo.cz. Cílem výzkumné potřeby bude zkoumání nových možností vizualizace dat, informací a pojmů v rámci tvorby odborné terminologie z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, reagujících na rozvoj informačních a  komunikačních technologií. Výzkumná potřeba se zaměří na získání takových řešení, která  pomohou prezentovat odborné pojmy novými formami, které budou mít vedle jiného také větší efekt z hlediska přijímání obsahu informací recipienty.

Tvoří dílčí projekt výzkumného záměru TIRSMPSV701 Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření.

Kód TIMPSV0003
Manažer projektu
Typ projektu
veřejné soutěže - ČR
Zařazení projektu dle tématu
informační systémy
Zahájení a ukončení projektu
01.06.2018 - 30.06.2020
Klíčová slova (cz)
BOZP, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, terminologie, vizualizace, informační systémy
Klíčová slova (en)
OSH, occupational safety and health, terminology, visualization, information systems

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail