Úrazovost na staveništích v letech 2011–2013; vývoj, trendy, vlivy

V letech 2011–2013 nedošlo statisticky k výrazné změně počtu pracovních úrazů s výjimkou mírného poklesu počtu ostatních úrazů, která navazuje na trend let minulých. Pořád platí pravidlo, že pokud se stane úraz na stavbě, tak je velká pravděpodobnost, že půjde o úraz s hospitalizací delší než 5 dní nebo dokonce o úraz smrtelný.

Staveniště je vždy plné nástrah. Z hlediska BOZP se totiž neustále vyvíjí a mění. Existuje však množina vlivů, které dokáží situaci na staveništi radikálně změnit.

Vliv na pokles ostatních úrazů má zejména pokles počtu stavebních prací v rámci celé ČR a také to, že na stavbách se pohybuje vysoký počet osob samostatně výdělečně činných. Tyto osoby své úrazy většinou nehlásí, a tudíž se o nich oblastní inspektoráty práce dozvídají až z jiné kontrolní činnosti. U úrazů s hospitalizací delší než 5 dní a úrazů smrtelných se úrazy těchto osob dostanou do statistik díky dobré spolupráci s policií.

Pokud vyhodnocujeme statistiku úrazovosti po jednotlivých měsících, tak počty úrazů jsou výrazně nižší v zimních měsících. Významný nárůst úrazovosti nastává obvykle v březnu nebo v dubnu a ve všech letech je vidět jasná souvislost s nástupem počasí vhodného pro stavební práce. Pokud je chladné období delší, tak dochází k výraznému zvýšení počtu úrazů na stavbách v následujícím období. To je dáno dvěma základními faktory. Prvním faktorem je spěch, kdy se pracovníci a firmy snaží dohnat práce z doby nevhodného počasí, tak aby dodrželi smluvní termíny. Faktorem druhým je značná proměnlivost počasí v jarním období. Často dochází k úrazům z důvodu poklesu nočních teplot pod bod mrazu.

V roce 2011 toto období trvalo od března až do června a nepříznivý vývoj se zastavil až v letních měsících. Podzimní postupný útlum stavebních prací pak ovlivnil úrazovost obdobně jako v předchozích letech. V roce 2012 byl zejména únor výrazně teplotně podprůměrný, období skokového nárůstu úrazů nastalo v březnu. Během následujícího období se počty úrazů příliš neměnily, v listopadu stavební činnost zbrzdil brzký sníh, který vydržel mnohdy s krátkými přestávkami až do dubna 2013. Nárůst úrazovosti na stavbách v roce 2013 nastal až v květnu, což je relativně neobvyklé. V letních měsících byly počty úrazů taktéž nadprůměrné, častou příčinou úrazu byl právě spěch (a na něj navazující nedodržování technologických postupů). Z úrazové statistiky zbytku roku se dá odtušit snaha dohnat zpoždění nabrané v období ledna až května.

Vlivů na úrazovost je poměrně mnoho. V letech 2011–2013 bylo stavebnictví navíc v útlumu. Tento trend se v letošním roce začíná měnit, v následujících letech ekonomičtí analytici očekávají i pomalý růst. Bylo by žádoucí, aby s nárůstem stavebních prací ne- vzrostl počet úrazů. Statistiky tomu však nenasvědčují.

Zdroj: Databáze SÚIP, www.chmi.cz, www.czso.cz

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail