Uplatnění rizikové analýzy v procesu výběru opatření k ochraně před povodněmi

V posledních letech je patrný významný posun priorit Vodohospodářského plánování ke zvýšení priorit úkolů protipovodňových opatření. V případech, kdy je zapotřebí navrhnout "vhodnou" variantu protipovodňové ochrany většinou však dochází ke střetu názorů na míru ochrany, způsob realizace takovéto ochrany a finanční prostředky, které jsou pro tyto účely k dispozici. Z vodohospodářského pohledu je ideální ten způsob protipovodňové ochrany, který zabezpečí úplnou ochranu. Ekonomický pohled na tuto problematiku se snaží najít maximální možnou ochranu potenciálních zdrojů povodňových škod s nejnižší ekonomickou náročností. Pro závazné rozhodnutí je však zapotřebí získat dostatek přesných odhadů nákladů a přínosů jednotlivých variant protipovodňových opatření . Bude vypracována metodika, která na základě dostupných informací o typu a umístění zdrojů potenciálních povodňových škod, rizikové analýzy povodní a odhadu nákladů PPO, poskytne srovnání jednotlivých navržených variant ochrany před povodněmi z vodohospodářského hlediska.

Kód QC1422
Hlavní řešitel DHI Hydroinform, a. s.
Manažer projektu
Jan Špatka
Spoluřešitelské instituce
Spoluřešitelé
Jiří Cabrnoch
Typ projektu
granty - ČR
Zařazení projektu dle tématu
vodohospodářství
,
hydrologie
Zahájení a ukončení projektu
01.06.2001 - 01.06.2002
Klíčová slova (cz)
povodně, riziková analýza, ochrana, vodohospodářství, protipovodňová ochrana
Klíčová slova (en)
floods, risk analysis, protection, water management, flood-protection

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail