Svrab jako pracovní úraz?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

Pracuji v dětském domově, který má odloučená pracoviště, ale v jednom městě, takže se během prázdnin děti sejdou na jednom místě. Jedno z dětí onemocnělo svrabem a nebylo hospitalizováno. Vedoucí vychovatel nám tuto informaci zatajil. Dítě bylo léčeno v domácím prostředí, jenže inkubační doba je 4 - 6 týdnů a po této době se tato infekční nemoc projevila u jeho sourozence. Toto dítě v době, kdy bylo infekční (než se na nemoc přišlo), bylo ve styku s dalšími dětmi a vychovateli, takže je možné předpokládat, že se infikovali i jiní. Vedoucí dává za vinu nám, že jsme včas nerozpoznali příznaky. Nyní už je vše nahlášeno na hygieně a postupujeme dle jejich instrukcí, ale netušíme, jak máme postupovat vzhledem k zaměstnavateli. Máme právo na informace o zdravotním stavu dětí, pokud se o ně musíme starat? Porušili nějaký zákon, že nás neinformovali? V případě, že onemocníme, bude to bráno jako pracovní úraz?

Podle platné právní úpravy (např. § 276 zákoníku práce) mají zaměstnanci v základním pracovněprávním vztahu právo na informace a projednání. Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance a jednat s nimi přímo, nepůsobí-li u něj odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "zástupci zaměstnanců"). Jestliže u zaměstnavatele působí více zástupců zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen plnit povinnosti podle tohoto zákona vůči všem zástupcům zaměstnanců, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem o jiném způsobu součinnosti. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pak má zaměstnavatel celou řadu povinnosti spočívajících ve vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Ve Vámi popisovaném případě, pokud zaměstnavatel věděl a neinformoval o vzniku možných rizik souvisejících s onemocněním infekční chorobou a toto riziko neodstranil, porušil celou řadu povinností v oblasti BOZP, ale i předpisů o ochraně veřejného zdraví. Za takových okolností pak v případě onemocnění zaměstnanců popisovanou infekční chorobou (pracovní úraz) vzniká odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu.

Autor článku: 

Komentáře

Nejedná se o pracovní úraz, ale nemoc z povolání

09.02.2015 - 10:11 Tomáš Neugebauer
Nakažení se svrabem není pracovním úrazem, ale nemocí z povolání. Postiženému vznikají obdobné nároky na náhradu škod, jako u pracovního úrazu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail