Studentem nikoliv proti své vůli

Zvyšování povědomí o zásadách a postupech vedoucích k zajištění a zlepšování bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a k ochraně a podpoře zdraví jako trvalé životní hodnoty je pro udržitelný rozvoj zcela neodmyslitelné.

Čím vyšší úroveň odbornosti, tím vyšší úroveň bezpečnosti práce.

Zvyšování povědomí o zásadách a postupech vedoucích k zajištění a zlepšování bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a k ochraně a podpoře zdraví jako trvalé životní hodnoty je pro udržitelný rozvoj zcela neodmyslitelné. Poškození zdraví následkem úrazu nebo nemoci z povolání neovlivní jen život dotčeného jednotlivce, ale nepříznivě se projeví (byť na určitý časový úsek) na výkonnosti a konkurenceschopnosti podniku, firmy či společnosti, kde byl na zdraví postižený člověk doposud zaměstnán, a na produktivitě práce celé společnosti.

Řešení

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství (VŠB –TU, FBI) společně s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce přicházejí se dvěma novými programy na dosažení vyšší odbornosti pro zajišťování bezpečné a zdraví neohrožující práce, pracovních podmínek a pracovního prostředí. Jsou to:

Specializační studium bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a

Přípravný kurz pro navazující magisterské studium oboru „BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ“.

Cíl

Společným cílem obou vzdělávacích programů je poskytnout absolventům odborné znalosti z oblasti BOZP a přispět tak k rozšíření jejich kvalifikace. Absolventi Přípravného kurzu budou dále připraveni k pokračování studia v navazujícím magisterském studiu oboru „Bezpečnostní inženýrství“ na FBI VŠB – TU Ostrava.

Přínos

Absolventi Specializačního studia BOZP i Přípravného kurzu budou, po úspěšném absolvování studia, připraveni ke zkouškám na odbornost „Manager BOZP“.

Absolvování navazujícího magisterského studia oboru „Bezpečnostní inženýrství“ na FBI VŠB – TU Ostrava, pro které budou rekrutovat uchazeči z Přípravného kurzu, umožní dosažení odborné způsobilosti na vysokoškolské úrovni, a to již podle nových požadavků stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail