Stres na pracovišti - možnosti prevence

Hlavním cílem řešení je identifikování stresorů působících na pracovištích, na hodnocení jejich závažnosti včetně návrhu opatření k jejich eliminování či omezení vlivu. K dalším dílčím cílům řešení projektu patří identifikování a zmapování výskytu konkrétních jevů souvisejících s fenoménem stresu na pracovišti ve veřejné správě (zejména v ústřední státní správě), včetně navržení způsobů, metod a možností řešení, identifikování nejčastějších stresorů působících na inspektory práce, včetně zpracování návrhu doporučení pro zvýšení jejich ochrany před neúměrným stresem, ohrožením agresí a násilím při výkonu kontrolní a poradenské činnosti a též nejčastějších a nejzávažnějších stresorů působících na pracovištích pro potřeby výkonu inspekční práce, tj. pro posuzování a vyhodnocování pracovních podmínek v organizacích. V neposlední řadě půjde o zmapování dané problematiky v celé ČR a získání aktuálních poznatků o nejvíce ohrožených oblastech lidské pracovní činnosti z hlediska uvedených rizik.

Kód HR173/08
Manažer projektu
Lenka Svobodová
Typ projektu
granty - ČR
Zařazení projektu dle tématu
pracovní prostředí
,
psychologie
,
zdraví
Zahájení a ukončení projektu
01.10.2008 - 01.10.2009
Klíčová slova (cz)
stres, pracoviště, prevence, stresory, identifikace, hodnocení, metody, inspektoři práce
Klíčová slova (en)
stress, workplace, prevention opportunities, identify stressors, assess importance, methods, opportunities of development, identification, labour inspectors

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail