Start kampaně Move Europe - Evropa v pohybu

Zdroj: 
Zdraví zaměstnanci jsou jedním z pilířů prosperity každého podniku. Zaměstnavatelé v České republice mají zákonnou povinnost chránit zdraví svých zaměstnanců před škodlivými vlivy práce a pracovního prostředí. Další sférou, která se z velké části podílí na zdraví pracující populace, je její životní styl. Obě tyto oblasti, tzn. pracovní podmínky i životní styl zaměstnanců, jsou zvnějšku ovlivnitelné, což poskytuje firmám velký prostor pro realizaci opatření podpory zdraví pro zaměstnance.

Celoevropská kampaň za zlepšení podpory zdraví na pracovišti orientované na zdravý životní styl 2007-2009

Zdraví zaměstnanci jsou jedním z pilířů prosperity každého podniku. Zaměstnavatelé v České republice mají zákonnou povinnost chránit zdraví svých zaměstnanců před škodlivými vlivy práce a pracovního prostředí. Další sférou, která se z velké části podílí na zdraví pracující populace, je její životní styl. Obě tyto oblasti, tzn. pracovní podmínky i životní styl zaměstnanců, jsou zvnějšku ovlivnitelné, což poskytuje firmám velký prostor pro realizaci opatření podpory zdraví pro zaměstnance.

Podpora zdraví jako úkol pro vedení společnosti znamená:

  • Podnikové principy a pravidla, která považují pracovníky za důležitý faktor úspěchu,  nikoliv pouze za faktor nákladů
  • Podnikovou kulturu a odpovídající principy vedení, obsahující spoluúčast zaměstnanců
  • Organizaci práce, která nabízí pracovníkům vyvážený vztah mezi nároky práce na pracovníkovy dovednosti a možností ovlivňovat svou vlastní práci
  • Personální politiku, která aktivně napomáhá cílům podpory zdraví
  • Integraci bezpečnosti a zdraví při práci
  • Integraci opatření pro zdravý životní styl zaměstnanců

10.4.2007 byly oficiálně uvedeny do provozu internetové stránky www.move-europe.cz , na nichž je mimo jiné umístěn hodnotící Dotazník podnikového zdraví pro zaměstnavatele a další informace ke kampani nazvané Move Europe-Evropa v pohybu. 

Tento projekt je zaměřen na podporu zdraví orientovanou na zdravý životní styl zaměstnanců v následujících čtyřech oblastech:

  • fyzická aktivita
  • prevence kouření
  • výživa
  • duševní zdraví

Iniciativa je naplánována jako kampaň se soutěží pro zaměstnavatele, která stanoví standardy kvality Dobré praxe, identifikuje jim odpovídající příklady a zajistí publikaci výsledků v celé Evropě. Projekt je rozvržen zhruba do tří let a zahrnuje 26 NCO (Národních kontaktních center) evropských zemí.

K identifikaci Dobré praxe bude sloužit stupňovitý model výběru:

Krok I:
Podnik se může zapojit jako Partner kampaně Move Europe. Vyplní si tzv. Dotazník podnikového zdraví na internetových stránkách Move Europe, po jehož odeslání obdrží odpověď s výsledným bodovým ohodnocením a z toho vyplývajícími doporučeními. Pokud bude souhlasit, bude zveřejněn jako Partner kampaně Move Europe. Při získání dostatečného bodového ohodnocení se tak může kvalifikovat pro výběr Modelu dobré praxe. Stačí pak kontaktovat Národní kontaktní centrum ENWHP prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a následuje krok II.

Krok II:
Druhý stupeň hodnocení a výběru Modelu dobré praxe proběhne opět vyplněním tentokrát již podrobnějšího dotazníku a dále auditem z Národního kontaktního centra přímo na místě. Úspěšné podniky obdrží logo kampaně a budou prezentovány na internetových stránkách a v celoevropském zpravodaji Move Europe.

Krok III:
Zvláštní ocenění bude uděleno podnikům, jejichž přístup k podpoře zdraví na pracovišti je široce uplatnitelný a přenositelný. Zástupci těchto podniků budou pozváni na evropskou konferenci, která se uskuteční v červnu 2009 v Římě.

Projekt koordinuje Evropská síť pro podporu zdraví na pracovišti (European Network for Workplace Health Promotion.

Evropská síť pro podporu zdraví na pracovišti (ENWHP) byla ustavena v roce 1996 organizacemi pracujícími v oblasti péče o veřejné zdraví a o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Přijetím Lucemburské deklarace se 31 členů sítě dohodlo na společném chápání podpory zdraví na pracovišti. Evropské členské organizace se zabývají šířením dobré praxe podpory zdraví na pracovišti. Stejný cíl si klade ustavení neformální sítě na národních úrovních.

Patronem celé kampaně v České republice je MUDr. Michael Vít Ph.D., hlavní hygienik České republiky. Kampaň v České republice koordinuje Státní zdravotní ústav v Praze, Centrum pracovního lékařství - Národní kontaktní centrum ENWHP.

 „Zdraví zaměstnanci ve zdravých organizacích“ je mottem Evropské sítě pro podporu zdraví na pracovišti. Pokud vás tato problematika zajímá a chcete se dozvědět více o situaci ve vaší organizaci nebo podniku, vyplňte si Dotazník podnikového zdraví v pravém sloupci internetových stránek www.move-europe.cz. Vyplnění dotazníku trvá přibližně 10 minut. Po jeho odeslání obdržíte zpět vyhodnocení spolu s dalšími doporučeními a náměty ke zlepšení.

Chcete-li svoji organizaci oficiálně prezentovat jako partnera kampaně Move Europe a stát se tzv. Společností Move Europe anebo máte zájem stát se Modelem dobré praxe a získat právo používat logo kampaně, příslušné informace najdete v pravém sloupci těchto stránek nebo osobně na kontaktech:

Státní zdravotní ústav
Centrum pracovního lékařství
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel. 267 082 676
e-mail: vavrinova@szu.cz, mbrozova@szu.cz

MUDr. Jarmila Vavřinová
CPL SZÚ

Logo 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail