Směrnice EU „Elektromagnetická pole“- měřicí technika poskytuje jistotu zaměstnancům i zaměstnavatelům

Zdroj: 

Stanovení mezní hodnoty podle směrnice 2004/40/ES a evropské normy E 50499 staví zaměstnavatele od roku 2008 před nové úkoly. Narda Safety Test Solutions prezentovala na odborném veletrhu A+A v Düsseldorfu od 18. do 21. září 2007 program měřicích zařízení odpovídající požadavkům směrnice EU 2004/40/ES a příslušné evropské normy 50499.

Stanovení mezní hodnoty podle směrnice 2004/40/ES a evropské normy E 50499 staví zaměstnavatele od roku 2008 před nové úkoly. Narda Safety Test Solutions prezentovala na odborném veletrhu A+A v Düsseldorfu od 18. do 21. září 2007 program měřicích zařízení odpovídající požadavkům směrnice EU 2004/40/ES a příslušné evropské normy 50499.

Evropská unie schválila 29. dubna 2004 směrnici 2004/40/RS Evropského parlamentu a Rady o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích ohledně vystavování pracovníků rizikům vyplývajícím z fyzikálních činitelů (elektromagnetická pole). Podle článku 13 musí všechny členské státy EU převést povinnosti stanovené směrnicí do 30.04.2008 do příslušného národního práva. Podle článku 6 pak budou evropští zaměstnavatelé povinni informovat zaměstnance o rizicích a ohroženích představovaných elektromagnetickými poli ve frekvenčním pásmu 0 Hz až 300 GHz.

Praktická prováděcí ustanovení pro výpočet evropské mezní hodnoty popisuje evropská norma, která zatím existuje v podobě návrhu prEN 50499. Ještě na podzim má být schválena a začátkem roku 2008 by mohla vstoupit v platnost. Podle EN 50499 budou zaměstnavatelé povinni vypracovat vyhodnocení rizika pro pracoviště a pravidelně kontrolovat dodržování mezních hodnot.

Protože jsou očekávané měřicí metody založeny na doporučení ECC (Electronic Communications Commitee Recommendation (02)04: Measuring non-ionising electromagnetic radiation (Měření neionizující elektromagnetické radiace), může Narda již nyní nabídnout ucelený program měřicích zařízení pro stanovení a kontrolu mezních hodnot:

  • Osobní monitory typu „RadMan“ nebo „Nardalert“, nošené jednoduše na těle, varují před poli s nepřípustně vysokou frekvenční intenzitou. To je důležité při práci na vysílacích zařízeních nebo v jejich blízkosti.
  • Širokopásmová měřicí zařízení, jako například nový Narda Broadband Field Meter NBM-550, zaznamenávají celkovou vysokofrekvenční situaci elektromagnetického pole. Tzv. Shaped Probes automaticky vyhodnocují zatížení pole v závislosti na mezních hodnotách stanovených pro ochranu osob.
  • Selektivní měřicí přístroje jako SRM-3000 ukazují, jak jednotliví činitelé ovlivňují pole: naměřené výsledky mohou být indikovány buď v jednotkách intenzity elmg. pole, nebo v procentech jeho přípustné mezní hodnoty.
  • V nízkofrekvenčním pásmu – důležitém pro okolí průmyslových závodů -  zařízení pro měření magnetického pole, jako např. ELT-400, ukazují zatížení pole. I při překrývání více frekvencí poskytují správné výsledky. Teslameter ETM-1 měří sestupně až do hodnoty 0 Hz, jak požaduje evropská směrnice. 

Zaměstnavatelé potřebují jistotu za rozumnou cenu a s nízkými následnými náklady. Všechna měřicí zařízení Narda jsou proto kalibrována, a to tak, že je lze vrátit na národní normály. Obsluha je uspořádána tak, aby měření rychle vedlo ke spolehlivým, ověřitelným a dokumentovatelným výsledkům. A nejčastěji používaná výstražná zařízení jako např. „RadMan“ musí být znovu kalibrována jen každé tři roky.

ZDROJ:
Směrnice EU "Elektromagnetická pole". In Inovace.com [online]. Dobříš: Inovace - Hana Schwenger, 2007 [cit. 14-11-2007]. Dostupný z WWW: <http://www.inovace.com/aktuality.htm>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail