Školení první pomoci - poleptání a otravy

Zdroj: 

Další díl seriálu Školení první pomoci od společnosti BlueCare se věnuje poleptání a otravám.

Poleptání

Příznaky

 • palčivá bolest;
 • zarudnutí, zbělání, zhnědnutí;
 • otok, olupování kůže;
 • zvracení, dávení (při požití);
 • kašel, dušnost (při vdechnutí).

První pomoc

 • dlouhodobé oplachování čistou vodou;
 • při poleptání úst opakované vypláchnutí čistou vodou;
 • zakrytí sterilním materiálem;
 • čerstvý vzduch (při vdechnutí par).

Nikdy nevyvolávat zvracení.

Otravy

Otravy mohou být způsobené jedy nebo běžně používanými látkami v nepřiměřeném množství (alkohol, houby, léky, drogy…). Škodlivé látky se do organismu dostávají nejčastěji ze zevního prostředí vdechnutím, požitím, vstřebáním kůží či aplikací injekcí apod.

Všeobecná pravidla

 • dbát na vlastní bezpečnost;
 • omezení dalšího vstřebávání jedu;
 • identifikování jedu (jaký druh, množství);
 • sledování poraněného a zajištění životních funkcí podáním antidota (konzultace se zdravotnickou záchrannou službou - ZZS);
 • zavolání ZZS.

Příznaky

CO – oxid uhelnatý

 • červený obličej;
 • nevolnost;
 • bolest hlavy;
 • dušení;
 • slabost;
 • bezvědomí.

CO2 – oxid uhličitý

 • dušení;
 • slabost;
 • bezvědomí;
 • útlum dechu.

Chlor, čpavek, fosgen

 • kašel;
 • štípání očí;
 • pálení na prsou;
 • dušnost.

První pomoc

 • zajištění bezpečí pro poraněného i zachránce;
 • transport na čerstvý vzduch;
 • v případě bezvědomí první pomoc dle péče o bezvědomého;
 • zavolání ZZS.

Otravy požitím jedovaté látky – první pomoc

 • zvracení (pouze při vědomí);
 • identifikace druhu a množství požité látky;
 • v případě bezvědomí první pomoc dle péče o bezvědomého;
 • zavolání ZZS.

Ostatní jedy a zajímavosti

 • Požití jedovatých hub – první příznaky se projeví až za 8 - 24  hodin. 30 minut po požití lze podat 5 – 10 tablet živočišného uhlí.
 • Potřísnění organofosfáty (prostředky na ochranu rostlin) – sundat oděv, bílý prášek suchou látkou omést a pak teprve otřít.
 • Požití metylalkoholu a etylenglykolu (fridex)- podání antidota ve formě alkoholu 40 % a více.
 • Chemické provozy – mají specifické postupy pro otravy a poleptání i s použitím neutralizačních roztoků a antidot.


Toxikologické informační středisko (TIS) - nepřetržitá celorepubliková telefonická lékařská informační služba pro případy akutních otrav lidí a zvířat: tel: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail