Školení první pomoci - podchlazení a omrzliny

Zdroj: 

Další díl seriálu Školení první pomoci od společnosti BlueCare se věnuje podchlazení a omrzlinám.

Podchlazení

Příznaky: chlad, únava, spavost, apatie, dezorientace, halucinace, kóma s útlumem dýchání. Kůže je chladná a bledá, tep zpomalený a špatně hmatný.

První pomoc

 • Neprodleně zajistit příjezd zdravotnické záchranné služby (ZZS).
 • Vynést postiženého z nepříznivého prostředí, zamezit dalším ztrátám tělesného tepla, sundat mokré šaty.
 • U postižených při vědomí, s méně závažným podchlazením, provádět pasivní a aktivní pohyby končetin a lehké tlakové masáže kůže. Nejvhodnější je koupel ve vodě 37 až 40 °C teplé a podávání teplého čaje s vitamínem C. Nikdy nepodávat alkohol!
 • U postiženého v bezvědomí, jehož tělesná teplota neklesla pod 35 °C, zajistit průchodnost dýchacích cest a přiložit teplý obklad na přední polovinu krku a hrudníku. Sledovat fyziologické funkce a popřípadě zahájit resuscitaci. Neohřívat končetiny, neměnit bezdůvodně polohu, zabalit ho do teplých přikrývek. Po nabytí vědomí podávat teplé tekutiny s vitamínem C a podle celkového stavu prohřívat v lázni teplé 37 °C. Oteplování musí být postupné, ne prudké.
 • U postiženého v bezvědomí, jehož tělesná teplota klesla pod 30 °C, dochází obvykle k zástavě životních funkcí. Neprodleně zahájit resuscitaci dechu a oběhu a zabalit postiženého do teplých přikrývek. Po obnovení životních funkcí a vědomí (a zvýšení tělesné teploty k 37 °C) podávat teplé tekutiny s vitamínem C, ošetřit omrzliny a případná další poranění.

Omrzliny

Omrzliny jsou způsobeny mrazem či studeným větrem. Mohou být i dosti hluboké, chlad proniká jednak kůží, ale také i krví a kostmi. Omrzliny nejčastěji postihují části těla, které jsou vystaveny mrazu nejvíce, a to části tváře, prsty na rukou a nohou, uši a nos. Dochází ke stažení cév, tím pádem i ke snížení prokrvení těchto částí těla. Omrzlá kůže je ztuhlá, voskově bílá a necitlivá, když rozmrzne, mohou se vytvořit puchýře, otoky a kůže může zčervenat, zmodrat nebo zfialovět. Jak je postižení závažné, lze těžko odhadnout, proto je nutné zahájit vždy první pomoc, pokud máme podezření na omrzlinu.

Příznaky

1. stupeň
Kůže je bledá, někdy nafialovělá, v místě postižení pocit svírání, při oteplování pak píchání.

2. stupeň
Kůže je bílá až žlutá, mohou se tvořit puchýře, postižená část ztrácí citlivost.

3. stupeň
Kůže je tvrdá, vosková, postižená místa jsou nebolestivá, dochází k odumření tkáně.

První pomoc

 • Neprodleně zajistit příjezd ZZS.
 • Dát postiženého do tepla.
 • Převléct do suchého oděvu.
 • Masírovat okolí postižených míst, zlepší se tím prokrvení.
 • Ohřívat omrzlé místo alespoň 30 minut (používat vlhké teplo) – ponořit postiženou oblast bez puchýřů do vody, která je jen trochu teplejší, než je teplota těla. Na části těla, která nejdou ponořit, dávat teplé obklady (ne horké!).
 • Nikdy netřít sněhem ani jiným materiálem.
 • U II. a III. stupně pak sterilní krytí, znehybnění postižených částí a převoz do nemocnice.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail