Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : říjen - listopad 2010

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

EUR-Lex - č. KOM(2010) 516 30.9.2010

1

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : Hodnocení nařízení LIFE+ v polovině období.
        anotace: Toto sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě se týká hodnocení nařízení LIFE+ v polovině období. Ve vykazovaném období sloužil program LIFE+ jako účinný nástroj k provádění priorit stanovených v šestém akčním programu pro životní prostředí. V jednotlivých částech nařízení je analyzována účinnost jednotlivých zásahů.
        klíčová slova: prostředí životní - programy mezinárodní - EU

EUR-Lex - č. KOM(2010) 543 8.10.2010

2

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : Inteligentní regulace v Evropské unii.
        anotace: Toto sdělení nastiňuje opatření, pomocí nichž Komise hodlá zajistit kvalitu právních předpisů během celého cyklu tvorby politiky, od navržení politiky po její vyhodnocení a přepracování.
Při zvýšeném úsilí může inteligentní regulace přispět ke splnění ambiciózních cílů inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění stanovených ve strategii Evropa 2020.
        klíčová slova: předpisy právní - EU - politika evropská - rozvoj trvale udržitelný - strategie

EUR-Lex - č. KOM(2010) 546 6.10. 2010

3

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 : Unie inovací.
        anotace: Toto sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů se zabývá Stěžejní iniciativou strategie Evropa 2020 - Unie inovací. Unie inovací byla vytvořena paralelně ke stěžejní iniciativě Průmyslová politika pro éru globalizace, jejímž cílem je zajistit silný, konkurenceschopný a diverzifikovaný výrobní řetězec se zvláštním důrazem na malé a střední podniky. Doplňuje ostatní stěžejní iniciativy, jako je Digitální agenda, Mládež v pohybu a Program pro nové dovednosti a pracovní místa. Ve spojení s Unií inovací zlepší tyto strategie podmínky pro inovace, například tím, že urychlí zavádění vysokorychlostního internetu a jeho používání, zajistí solidní průmyslovou základnu, podpoří vynikající vzdělávací systémy, moderní trhy práce a správné spektrum dovedností pro budoucí pracovní sílu v Evropě. Unii inovací doplní a posílí i další zásadní politiky, jako je oživení jednotného trhu prostřednictvím „aktu o jednotném trhu“, účinná politika hospodářské soutěže a lepší přístup na trhy třetích zemí díky nové obchodní strategii. Toto sdělení se zabývá problémy a příležitostmi, kterým Evropa čelí v zásadních oblastech, kde je naléhavě zapotřebí vytrvalého úsilí. Jasně stanoví nejdůležitější evropské, vnitrostátní a regionální iniciativy potřebné pro vytvoření Unie inovací.
        klíčová slova: inovace - strategie - EU

EUR-Lex - č. KOM(2010) 553 6.10.2010

4

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : Příspěvek regionální politiky k inteligentnímu růstu v rámci strategie Evropa 2020.
        anotace: Tímto sdělením se stanoví úloha regionální politiky při provádění strategie Evropa 2020 v oblasti inteligentního růstu, a zejména stěžejní iniciativy „Unie inovací“. Regionální politika může uvolnit růstový potenciál EU podporou inovací ve všech regionech a zajistit vzájemné doplňování podpory pro inovace, výzkum a vývoj, podnikání a informační a komunikační technologie na úrovni EU, na vnitrostátní a regionální úrovni.
        klíčová slova: politika regionální - strategie - EU - inovace - regiony

EUR-Lex - č. KOM(2010) 608 27.10.2010

5

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : Na cestě k Aktu o jednotném trhu : Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství : 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod.
        anotace: Tento Akt o jednotném trhu a zpráva o občanství jsou komplementární iniciativy, jejichž cílem je překonat přetrvávající roztříštěnost Evropské unie v otázkách, jež bezprostředně zajímají občany, a tak konkretizovat závazek vytvořit Evropu občanů a efektivně fungující jednotný trh v reakci na očekávání občanů a podniků a v souladu s těmito očekáváními.
        klíčová slova: politika evropská - trhy - občanství

EUR-Lex - č. KOM(2010) 623 27.10.2010

6

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : Pracovní program Komise na rok 2011.
        anotace: Toto sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů přináší pracovní program Komise na rok 2011. Tento pracovní program vychází z pěti hlavních politických priorit EU: řešení hospodářské krize a tvorba impulzu oživení, návrat k růstu v zájmu pracovních příležitostí cestou urychlení reformní agendy strategie Evropa 2020, budování prostoru svobody, práva a bezpečnosti, zahájení jednání o moderním rozpočtu EU, pozvednutí váhy EU na světové scéně.
        klíčová slova: programy pracovní - politika evropská - priority

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail