Řešením problematiky BOZP ve zdravotnictví zajistíme vysokou kvalitu péče o pacienty

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vydává zprávu o současných a objevujících se rizicích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v odvětví zdravotnictví. Důležitým rysem této zprávy je její zaměření na dosud opomíjenou oblast – domácí a komunitní péči.

Zdravotnictví a sociální péče patří mezi nejdůležitější odvětví v Evropě – zaměstnávají přibližně 10 % pracovní síly EU, přičemž 77 % pracovníků tvoří ženy. Jedná se o rychle rostoucí odvětví, která v blízké budoucnosti nabídnou stále více pracovních příležitostí v důsledku stárnoucí populace v Evropě, rozšiřování a vytváření služeb k pokrytí poptávky po kvalitnější péči a rostoucí poptávky po pečovatelských službách.

Vzhledem k různorodosti a často nekontrolovatelné povaze prostředí, v nichž pracují, a k rozsahu a typu prováděných úkolů, jsou pracovníci ve zdravotnictví vystaveni široké škále rizik. Ta zahrnují biologická a chemická rizika (jako jsou infekce způsobené poraněními injekční jehlou a nakládáním s nebezpečnými látkami), ergonomická rizika způsobená manipulací s pacienty a psychosociální rizika vyplývající z neobvyklé pracovní doby, emočně náročné práce a vystavení agresivnímu chování.

To vše dohromady způsobuje, že zdravotnictví a sociální péče jsou vysoce rizikovými odvětvími. Přestože technologický pokrok pomohl zmírnit nebo odstranit některá tradiční rizika v těchto odvětvích, je počet pracovních úrazů a nemocí z povolání stále nepřijatelně vysoký. Technologický pokrok s sebou navíc přinesl nová rizika, jimiž je třeba se zabývat.

Dr. Christa Sedlatscheková, ředitelka agentury EU-OSHA, zařadila tuto zprávu do kontextu a uvedla důvody pro zlepšování BOZP v odvětví zdravotní péče. „Tato zpráva je zveřejněna v době, kdy zdravotničtí pracovníci jsou ve stále větší míře vystavováni nejrůznějším rizikům - od stresu při práci či syndromu vyhoření po vystavení tropickým nemocem, jako je například virus ebola. V mnoha systémech zdravotní péče v Evropě navíc v současné době probíhají reformy. Jedním z klíčových znaků odvětví zdravotní péče je skutečnost, že péče o pacienty je zcela oprávněně hlavní prioritou – někdy je to však na úkor zdraví a bezpečnosti pracovníků. Musíme předat toto sdělení: aby bylo dosahováno vysoké kvality péče o pacienta, musíme zajistit, aby se z bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti stala priorita.“

Tato zpráva poskytuje přehled o současných a objevujících se otázkách v oblasti BOZP pro pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách a o tom, jaký dopad mají tyto otázky na jejich bezpečnost a zdraví při práci a jak ovlivňují kvalitu poskytované péče. Podtrhuje výzvy, jimž odvětví čelí, včetně nedostatku kvalifikovaných a zkušených odborníků, stárnoucí pracovní síly, větší míry používání technologií vyžadujících nové dovednosti a zavádění nových pečovatelských postupů ke zvládání vícenásobných chronických onemocnění.

Skutečnost, že se lidé dožívají vyššího věku a stále více vyžadují dlouhodobou péči, přesouvá důraz z kontrolovaných prostředí akutní nemocniční péče k péči v komunitách a domácnostech. Prostředí domácí péče představuje zvláště obtížné pracovní prostředí z důvodu malého pracovního prostoru, nedostatečného vyškolení, osamělé práce, malého nebo nulového dohledu a nutnosti vypořádat se se stejnými riziky, jaká se vyskytují například v nemocnicích, avšak bez dostatečných opatření zavedených k jejich řešení.

Kombinací přehledu nejnovější literatury a průzkumu, který byl vypracován a rozeslán odborníkům na BOZP ve všech členských státech, tato zpráva umožňuje srovnání zjištění z literatury se zkušenostmi z terénu. Uvedené výsledky poskytnou vodítko tvůrcům politik, vědcům a odborníkům na BOZP, jak zlepšit bezpečnost a ochranu při práci v tomto odvětví. To je zcela zásadní, pokud má odvětví zdravotnictví splnit úkoly, které před ním stojí, a poskytovat vysoce kvalitní péči o pacienty i do budoucna.

Odkazy:

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail