Rada vlády pro BOZP schválila Národní akční program BOZP pro období 2015 – 2016

Zdroj: 

Členové Rady na jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí za účasti ministryně práce a sociálních věcí a předsedkyně Rady Michaely Marksové schválili Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 - 2016 a projednali aktuální stav v oblasti úrazového pojištění zaměstnanců.

Národní politika BOZP stanoví základní priority a cíle a ukládá Radě vlády jejich rozpracování do konkrétních krátkodobých a střednědobých opatření, včetně stanovení termínů a odpovědnosti za jejich splnění. Opatření ve schváleném Národním akčním programu BOZP vycházejí z priorit a cílů Národní politiky BOZP a z aktuálních úkolů v této oblasti. Některými přijatými opatřeními se již reaguje na Strategický rámec EU pro oblast BOZP na období 2014 – 2020, který přijala Komise EU 6. června 2014. Pracovní orgány Rady vlády pro BOZP považují za zásadní, aby v nadcházejícím období byla problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zařazena mezi priority jednotlivých zainteresovaných rezortů, a opatření uložená v Národním akčním programu BOZP pro období 2015 – 2016 se stala neoddělitelnou součástí plnění jejich úkolů.

Rada také projednala aktuální stav v oblasti úrazového pojištění zaměstnanců. Touto problematikou se členové Rady zabývají dlouhodobě a v květnu tohoto roku se konalo mimořádné zasedání Rady za účelem projednání analytického rozhodovacího materiálu pro vládu ČR „Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání“. Rada na mimořádném zasedání přijala stanovisko, které bylo na 44. zasedání Rady potvrzeno, a tím je podpora vzniku jednoho veřejnoprávního subjektu, tzv. úrazové pojišťovny.

V dalších bodech Rada, mimo jiné, schválila svůj plán práce na rok 2015 a projednala zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci a vrchního báňského dozoru v roce 2015. Příští zasedání Rady vlády pro BOZP je plánováno na 20. března 2015.

Autor článku: 

Komentáře

Je samozřejmě dobře, že

08.01.2015 - 16:10 Radoslav Vlasák
Je samozřejmě dobře, že národní akční program BOZP 2015 - 2016 byl Radou vlády pro BOZP schválen. Teď ještě aby byl v maximální míře skutečně naplněn - to se o některých bodech týchž programů z let minulých bohužel říct nedá. Někdy to bylo skutečně z objektivních (a tedy akceptovatelných) důvodů, ale mnohdy i pro tzv. nedostatek politické vůle. Ale tu by v otázkách ochrany práce a zdraví měli mít - bez ohledu na politickou příslušnost - přece všichni.

Souhlas

10.01.2015 - 08:25 Václav Syrový
Naprosto s Vámi souhlasím pane Vlasák. Přeji pěkný den. Syrový.

odlišný názor

10.02.2015 - 09:05 Mojmír Klas
Se zájmem jsem si přečetl tento článek. K tomuto Národnímu akčnímu programu BOZP pro období 2015 - 2016 jsem na tomto webu uvedl následující: Nevím, zda je správné použít slovo akční pro tento dokument. Z materiálu jsem poněkud rozpačitý. Jako celek na mě působí z části proklamativním dojmem, směsicí jednotlivostí a záměrů. Možná to tak má být, ale doufám, že ne. O činnosti Rady vlády pro jakýkoliv úsek mám však poněkud koncepčnější představy. Jako prostý občan nemám tušení, proč Rada vlády musí řešit např. úkol: zpracovat návrh aktualizace seznamu nemocí z povolání, zpracovat návrh aktualizace seznamu nemocí z povolání, v rámci přípravy návrhu právní úpravy úrazového pojištění sledovat uplatňování systémového řešení ucelené rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání směřující ke zmírnění sociálních a ekonomických důsledků poškození zdraví z práce a ke zpětnému začlenění do pracovního procesu a další? To snad jsou věci běžné agendy ministerstev a vedení ministerstev by je mělo umět zajistit. Pokud to tak není a musí se to řešit tímto postupem, zdálo by se to úsměvné, kdyby to nebylo z našich daní. Netuším, jak se předkládají Radě vlády podklady pro jednání, ale očekával bych, když se jedná o orgán vlády, podstatně vyšší úroveň výstupů. Chápu spokojenost, že takový plán existuje. Ale dal jsem si tu práci a přečetl si tyto plány od roku 2009. Poté si člověk udělá představu o skutečných výsledcích práce této rady. K plánu pro rok 2015 až 2016 mám mnoho výhrad (mimo jiné i to, že s zabývá věcmi, které se snad mají řešit na podstatně nižší úrovni), ale zejména musím konstatovat, že plnění stanovených cílů "není pravidlem". Jistě to vypovídá o autoritě a postavení této rady. Seznámil jsem se podrobně se strategickým rámcem EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 20142020 a musím trvat na svém názoru, že bych očekával od Rady vlády, jemně řečeno mnohem víc. Mít plán je rozhodně dobré, jen je dobré se seznámit s vyhodnocením plnění těchto plánů. Proto touto cestou prosím oba diskutující o informaci, kde je možné se seznámit s vyhodnocením plněním těchto plánů. Pokud pan Vlasák je členem ČMKOS jistě takové hodnocení k dispozici má a já bych moc prosil o jejich zaslání. Dovolím se obrátit i přímo prostřednictvím elektronické pošty. www.mojmirklas.cz

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail