Prostředky a nástroje zvyšování úrovně bezpečnosti práce

Výzkumný záměr představuje ucelený výzkumný program na období let 1999 až 2003, který je součástí globálního programu zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České republice. Formuluje základní směry výzkumu v oblasti bezpečnosti práce a je koncipován tak, aby vytvořil základ pro nezbytný rozvoj poznatkové základny v oblasti bezpečnosti práce. Cílem výzkumného záměru je výzkum a vývoj účelných nástrojů a prostředků podporujících trvalé zvyšování úrovně bezpečnosti práce. Výzkumný záměr je členěn do pěti výzkumných projektů, které dávají základ systematickému výzkumu v této oblasti. V projektu č. 1 – Optimalizace pracovních podmínek a pracovního prostředí je řešen vliv pracovních podmínek a pracovního prostředí na pracovní pohodu, optimalizace pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska bezpečnosti a produktivity práce a pracovní pohody a vliv vybraných faktorů pracovních podmínek na spolehlivý výkon pracovních činností. Projekt č. 2 – Vliv zvyšování kultury práce na BP je zaměřen na řešení vlivu trvalého zvyšování kultury práce na bezpečnost a produktivitu práce, bezpečnost práce starších věkových skupin. Projekt č. 3 – Systém osvěty a propagace BOZP obsahuje ověřování vybraných komunikačních nástrojů a jejich efektivnosti a rozpracovává oblast využití prostředků osvěty a propagace. V rámci projektu č. 4 – Řízení BOZP je řešen informačního systému (IS) BOZP, jehož výstupem jsou informace uveřejněné na webových stránkách bozpinfo.cz a úkol zaměřený na řízení BOPZ v malých a středních podnicích. Projekt č. 5 – Implementace požadavků směrnic EU se zabývá harmonizací právní úpravy BOZP a implementací požadavků směrnic EU v praxi.

Kód MPS0000000002
Manažer projektu
Miloš Paleček
Typ projektu
výzkumné záměry - ČR
Zařazení projektu dle tématu
bezpečnost práce
,
produktivita práce
,
pracovní prostředí
Klíčová slova (cz)
pracovní podmínky, pracovní prostředí, pracovní pohoda, produktivita práce, starší pracovníci, osvěta, propagace, informační systémy, malé a střední podniky, EU, implementace, směrnice
Klíčová slova (en)
occupational safety and health, work conditions, workplace, productivity of labour, older workers, information systems, small and medium enterprises, directives

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail