Program Bezpečný podnik slaví 20 let

Zdroj: 

V Kaiserštejnském paláci v Praze se 18. 10. 2016 měli možnost opět potkat ti, kterým bezpečnost a ochrana zdraví při práci není lhostejná. A sice při předávání cen v programu Bezpečný podnik a vítězům soutěží Ceny za správnou praxi a Podnik podporující zdraví.

Program Bezpečný podnik byl vyhlášen ministrem práce a sociálních věcí 12. prosince 1996. Jak uvádí Státní úřad inspekce práce, cílem programu je zvýšit úroveň bezpečnosti práce v podnicích, zavést efektivní systém podnikového řízení bezpečnosti (ochrany zdraví, životního prostředí a majetku), pomoci podnikům splnit požadavky směrnic EU a českého práva.

Držitelem platného osvědčení "Bezpečný podnik" je již 81 společností a jak řekl generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn, vydali již 243 osvědčení. Přivítal ty, kteří cenu přebírali poprvé, a vyjádřil velký respekt těm, kteří v programu uspěli poněkolikáté. „Není to program pro každého. Je to proces na několik měsíců, věnuje se mu až deset inspektorů z oblastního inspektorátu práce pro danou oblast, netýká se pouze BOZP, ale i požární ochrany a ochrany životního prostředí. Bezpečný podnik nás staví do situace, že tyto firmy nejsou kontrolované subjekty, ale jsou našimi partnery, kterým poskytujeme servis a poradenství,“ řekl Rudolf Hahn.

Oceněným gratulovala také ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která společně s generálním inspektorem předávala ceny. „Vážím si vás všech, kteří naše nařízení realizujete v praxi. Jste tady proto, že vzorně plníte, co se plnit má. Přeji hodně zdaru a doufám, že oceněním Vaše úsilí nekončí, je to nějaký závazek, že v tom budete pokračovat. Máte v rukou zdraví a životy zaměstnanců. I když se BOZP většinově celkem plní, počty pracovních úrazů jsou na naši republiku stále docela vysoké,“ řekla paní ministryně.

Patnáct společností oceněných 18. 10. 2016, které úspěšně splnily podmínky programu Bezpečný podnik:

 • Drůbežářský závod Klatovy a.s. (zpracovatel kuřecího masa)
 • HF-Czechforge s.r.o. (moderní zápustková kovárna)
 • Dřevozpracující družstvo - ocenění získalo již posedmé! – (výrobce řeziva a deskových materiálů na bázi dřeva, nábytkových dílců a hoblovaných výrobků)
 • Sev.en EC, a.s. (provozuje hnědouhelnou elektrárnu ve Chvaleticích)
 • Steel Center Europe, s.r.o.; provozovna Humpolec (servisní středisko na zpracování oceli)
 • Energocentrum Vítkovice, a.s. (zajišťuje dodávky elektrické energie a tepla)
 • Elektrárna Dětmarovice, a.s. (zajišťuje dodávky elektrické energie a tepla)
 • Hettich ČR k.s. (výrobce nábytkového kování)
 • SÚS Královéhradeckého kraje a.s. (zajišťuje běžnou letní a zimní údržbu silnic)
 • SMO a.s. (poskytuje stavební, logistické a developerské činnosti, ubytovací služby)
 • ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (zabezpečuje komplexní služby provozování, údržby a opravy zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.)
 • HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.; provozovna Krásné Údolí (výrobce mléčných výrobků)
 • ESAB CZ, s.r.o., Vamberk (výrobce svařovacích, řezacích zařízení a přídavných svařovacích materiálů)
 • Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (výrobní automobilový závod)
 • ČEZ, a. s.; pro uhelné a vodní elektrárny (výrobce elektřiny, dodavatel plynu a tepla)

Zájemci o účast v soutěži získají více informací na webových stránkách SÚIP.

V letošním roce proběhl již 12. ročník soutěže Podnik podporující zdraví, kterou organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví. Oceněných bylo 19 podniků, 13 z nich dostalo nejvyšší ocenění – Podnik podporující zdraví 3. stupně.

Ocenění s dobou platnosti na 3 roky v této soutěži získávají společnosti, které se zaměřují na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví na pracovišti. U kterých, jak se vyslovilo mnoho těch, kteří cenu přebírali, je zaměstnanec a jeho zdraví na prvním místě.

I v souvislosti se stárnutím populace kvalita života a zdravé pracovní prostředí nabývá na významu. Udržení zdravých a spokojených pracovníků je v zájmu zaměstnavatelů, ale i samotných zaměstnanců. „Společné mimopracovní aktivity jsou velmi důležitou součástí života nás všech. Do programů na podporu zdraví se zapojují nejen zaměstnanci, jejichž počet se blíží 99 tisícům, ale i jejich rodinní příslušníci. Ráda bych poděkovala oceněným podnikům, personalistům, poskytovatelům pracovnělékařských služeb, technikům bezpečnosti práce, zkrátka všem, kteří se na těchto dobrovolných a nadstavbových aktivitách podílejí. Ráda bych také, aby dále šířili znalosti o podpoře zdraví na pracovišti mezi další podniky,“ řekla Eva Gottvaldová, hlavní hygienička a náměstkyně ministra zdravotnictví, která spolu s ředitelkou Státního zdravotního ústavu Jitkou Sosnovcovou ceny v soutěži Podnik podporující zdraví předávala.

Titul Podnik podporující zdraví v kategorii Velké podniky za r. 2016 získaly:   

Podnik podporující zdraví 3. stupně (nejvyšší dosažitelný stupeň):

 • Brose CZ spol. s r.o., Kopřivnice (vyrábí a prodává kovové díly pro automobilový průmysl)
 • Carrier Refrigeration Operation Czech Republic, Beroun - obhajoba titulu z r. 2010 (největší světový výrobce klimatizací, vytápění a mrazírenského vybavení)
 • CCI Czech Republic s.r.o., Šlapanice - obhajoba titulu z r. 2013 (výrobce tlakových ventilů)
 • CONTINENTAL TEVES Czech Republic, Jičín - obhajoba titulu z r. 2007 a 2010 (výrobce tlakových ventilů)
 • Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram - obhajoba titulu  z r. 2007 a 2010 (recyklace odpadů a výroba produktů na bázi olova a cínu)
 • KPMG Česká republika, s.r.o., Praha - obhajoba titulu z r. 2013 (služby v oblasti auditu, daní a poradenství)
 • MAHLE Behr Ostrava - obhajoba titulu z r. 2013 (dodavatel v automobilovém průmyslu v oboru klimatizací a chlazení motoru)
 • MP Krásno, a.s. Valašské Meziříčí - obhajoba titulu z r. 2010 (výrobce masa a masných výrobků)
 • OEZ s.r.o. Letohrad - obhajoba titulu z r. 2012 (Orlické elektrotechnické závody)    
 • Pražská teplárenská, a.s., Praha - obhajoba titulu z r. 2010 (výroba a distribuce tepelné a elektrické energie)
 • Unilever ČR, spol. s r.o., Praha - obhajoba titulu z r. 2010 (výrobce rychloobrátkového zboží)
 • WRIGLEY Confections ČR, kom.spol., Poříčí nad Sázavou - obhajoba titulu z r. 2013 (výrobce nečokoládových cukrovinek)

Podnik podporující zdraví 2. stupně

 • Siemens Electric Machines, s.r.o., Drásov (vývoj, výroba a prodej generátorů a motorů)
 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Podnik podporující zdraví 1. stupně:        

 • Doosan Bobcat Manufacturing, s.r.o., Dobříš (výrobce stavebních strojů)
 • TESCOMA, s.r.o., Zlín (návrh, vývoj, logistika a prodej kuchyňských domácích potřeb)

Titul Podnik podporující zdraví v kategorii Malé podniky za r. 2016 získaly:   

Podnik podporující zdraví 3. stupně (nejvyšší dosažitelný stupeň):

 • CzechPak Manufacturing, s.r.o., Nové Modlany - obhajoba titulu z r. 2013 (výrobce a dodavatel nízkokalorických sladidel na světovém trhu)

Podnik podporující zdraví 2. stupně:                                                                

 • SMO a.s., Otrokovice (nabízí veškeré druhy výstavby, rekonstrukce a modernizace)      

Podnik podporující zdraví 1. stupně:                                                                 

 • Doosan Bobcat Engineering s.r.o., Dobříš (zabývá se vývojem kompaktních stavebních strojů)

Zároveň byl vyhlášen třináctý ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví roku 2017. Informace o podmínkách soutěže, která se vyhlašuje ve dvou kategoriích: Velké podniky a Malé a střední podniky, jsou k dispozici na těchto kontaktech: katerina.janosova@szu.cz, ludmila.kozena@szu.cz, jarmila.kubinova@szu.cz, www.szu.cz; klara.jokesova@mzcr.cz, www.mzcr.cz.

Uzávěrka podání přihlášek s písemným Projektem podpory zdraví bude 31. 3. 2017.

V rámci evropské kampaně Zdravé pracoviště bez rozdílu věku probíhá soutěž Ceny za správnou praxi. V Kaiserštejnském paláci se předávaly ceny společnostem, které se zapojily do národního kola této evropské soutěže.

1. místo: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Projekt „OPTIMA“ byl zaměřen na zlepšení psychické a fyzické připravenosti příslušníků bezpečnostních sborů včetně nácviku individuální péče příslušníků o vlastní zdraví, kondici a psychickou odolnost.

2. místo: THK Rhythm Automotive Czech a.s., Dačice

Společnost patřící mezi přední světové dodavatele autopříslušenství si dala za cíl předcházení poškození zdraví zaměstnanců. Stanovila si dva prakticky zaměřené úkoly: snížení pracovní neschopnosti prostřednictvím individuální péče o pracovníky po návratu do práce po nemoci a zajištění vhodné pracovní obuvi podle individuálních potřeb zaměstnanců.

3. místo: Plzeňská teplárenská a.s.

Projekt byl zaměřen na splnění tří úkolů:

 • zlepšení pracovního prostředí nejen starších pracovníků, zejména na snížení vysokých teplot na pracovišti v letních měsících,
 • snížení psychické zátěže zaměstnanců pracujících v nepřetržitých provozech,
 • na zlepšení úrovně kvality závodního stravování a pomoci změnit stravovací návyky zaměstnanců.

Projekt „OPTIMA“ společnosti Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra se zúčastní celoevropského kola soutěže. K předání cen vítězům dojde na slavnostním vyhlášení v dubnu 2017 v Nizozemsku.

Fotografie: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., a Státní zdravotní ústav.

Autor článku: 
Cena za Bezpečný podnik
Kaiserštejnský palác 2016
Kaiserštejnský palác 2016
Předávání ceny v programu Bezpečný podnik
Předávání ceny v programu Bezpečný podnik
Předávání ceny v programu Bezpečný podnik
Předávání ceny v programu Bezpečný podnik
Předávání ceny v programu Bezpečný podnik
Předávání ceny za Správnou praxi
ministryně Michaela Marksová a generální inspektor Rudolf Hahn
Kaiserštejnský palác 2016
ceny za Podnik podporující zdraví
Kaiserštejnský palác 2016
předávání ceny za Podnik podporující zdraví
předávání ceny za Podnik podporující zdraví
hlavní hygienička Eva Gottvaldová (vlevo) a ředitelka SZÚ Jitka Sosnovcová
předávání ceny za Podnik podporující zdraví
předávání ceny za Podnik podporující zdraví

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail