Proč ČMKOS usiluje o inspekci práce

Zdroj: 
Rozhovor s Jaroslavem Zavadilem, místopředsedou ČMKOS, o významu a potřebnosti zákona o inspekci práce.

Zákon o inspekci práce, který vetoval prezident, znovu projedná Parlament. Je inspekční zákon tak důležitý?

Od samého začátku jsme se domnívali, že je nutná změna v kontrolní činnosti, kterou dosud vykonávaly úřady práce. docházelo přitom k určité schizofrenii spočívající v tom, že inspektoři měli kontrolovat dodržování pracovněprávních vztahů ve firmách, ale na druhé straně úřady práce  zaměstnavatele potřebovaly, protože pro ně je prioritní umístit řadu uchazečů právě v těchto firmách. Domnívali jsme se, že je nutné tento systém změnit, a proto jsme už před lety požadovali vznik nového orgánu, který by kontroloval dodržování pracovněprávních vztahů a BOZP. Z toho důvodu jsme usilovali o vznik inspekce práce.

Souhlasíte s názorem poslankyně Páralové, že nový zákon „rozmělní a tím i sníží“ kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

K některým názorům politiků není radno se ani vyjadřovat. S názorem paní Aleny Páralové, byť si jí můžu vážit za její tvrdošíjnost, kterou vnáší do některých svých prohlášení, nesouhlasím. Z dlouholeté praxe víme, že závažnost porušování zákoníku práce a bezpečnostních předpisů jednoznačně tento dozor vyžaduje.

Co si myslíte o vysokých pokutách, které hrozí za přestupky na tomto poli?

V Česku se jen velmi těžce domáháme práva, o zákoníku práce nemluvě. Pokud není jakékoli nedodržování zákonů sankcionováno, tak si z toho nikdo nic nedělá. Takže sankce by měly mít dvojí účinek: zaprvé psychologický, aby každý věděl, že pokud bude porušovat zákon, může dostat pokutu až do určité částky, a zadruhé aby si z toho nedělal legraci. Já osobně bych šel ještě dál. Domnívám se, že pokuty by neměla platit firma, ale konkrétní manažeři, kteří porušují předpisy. Bohužel se nám tento návrh nepodařilo prosadit.

Věříte, že se zlepší kontrola dodržování zákoníku práce?

Na to není jednoduchá odpověď. Když jsme se bavili o inspekčním zákonu, samozřejmě jsme uvažovali, že personální obsazení bude poměrně velké. Pokud by nemělo být velké, kontrola by se minula účinkem. Ale to všechno ukáže čas. Ministerstvo práce bude mít určitě zájem na tom, aby počet lidí, kteří budou vykonávat kontroly byl co nejvyšší – aby kontrolní činnost neztratila úroveň, kterou by mít měla.

Co říkáte přesídlení sídla úřady z Prahy do Opavy?

Domnívám se, že to nebylo šťastné řešení, ale není to věc, která by měla znehodnotit celý systém.

ZDROJ:
Presová, Eva. Proč ČMKOS usiluje o inspekci práce. Sondy, č. 21, 2005, s. 2.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail