Příčiny smrtelných pracovních úrazů při těžbě a zpracování dřeva v lese

Práce dřevorubce patří mezi pracovní činnosti s vysokým rizikem ohrožení života a zdraví, přičemž všechna rizika této činnosti lze v některých případech předvídat jen velmi obtížně. Většina pracovních úrazů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru byla však způsobena nedodržením bezpečného pracovního postupu.

Příčinou většiny pracovních úrazů (PÚ) v souvislosti s manuální těžbou dřeva je nedodržení bezpečných pracovních postupů. V ČR je každým rokem zaznamenáno pět až šest smrtelných pracovních úrazů způsobených zasažením dřevorubce padajícím stromem při jeho kácení, přičemž hlavní příčinou je nedodržení základních parametrů řezů a nedořezu u káceného stromu, nedostatečné posouzení zdravotního stavu, popřípadě směru naklonění a převažujícího tvaru koruny, těžba listnáčů v nepříznivých klimatických podmínkách nebo práce pod neuvolněným zavěšeným stromem.

V posledním období se v rámci ČR přihodilo při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 23 pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů (závažné pracovní úrazy – dále „ZPÚ“), z toho 3 úrazy v oblasti působnosti Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni (dále jen "OIP Plzeň", autor článku zde působí jako inspektor, člen pracovní skupiny SÚIP pro lesnictví a dřevoobrábění - pozn. redakce). V roce 2011 bylo v ČR evidováno při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 13 smrtelných PÚ. V působnosti OIP Plzeň byly evidovány dva smrtelné PÚ. V prvním případě byl dřevorubec smrtelně zasažen padajícím stromem, v druhém případě došlo při kácení stromu v důsledku neponechání předepsaného nedořezu k pádu stromu na jiný stojící strom, který se vyvrátil a smrtelně zranil dalšího dřevorubce. V roce 2012 bylo v ČR evidováno při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru pět smrtelných PÚ. OIP Plzeň v tomto období neevidoval žádný smrtelný PÚ dřevorubce, šetřily se ale příčiny smrtelného zranění houbaře zasaženého padajícím káceným stromem. Dále byly evidovány čtyři případy ZPÚ (z 29 ZPÚ v rámci ČR). Mnoho úrazů se do statistik OIP nedostane, neboť OSVČ své úrazy nikde nehlásí.

V rámci preventivní činnosti se OIP Plzeň zapojil v roce 2011 do kontrolní akce – kampaně „Bezpečnost práce při těžbě dřeva“ a v roce 2012 byl zapojen do úkolu “Dodržování bezpečnosti práce osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnavateli při práci v lese”. V průběhu této kontrolní akce bylo v působnosti OIP Plzeň kontrolováno 22 subjektů, přičemž přibližně u poloviny z nich bylo zjištěno porušení požadavků uvedených v nařízení vlády č. 28/2002 Sb. Snaha o neustálý tlak na dodržování bezpečnostních předpisů při práci v lese, s předpokladem možného snížení pracovní úrazovosti, je jedním z cílů OIP Plzeň. Příkladem mohou být probíhající úkoly „Dodržování bezpečnosti práce při manipulaci a skladování dříví“ a „Bezpečnost při těžbě a soustřeďování dříví při práci v lese“. Věříme, že zvýšenou kontrolní činností zaměřenou na dodržování předpisů k zajištění BOZP se budeme podílet na snižování četnosti pracovních úrazů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

Autor článku: 

Komentáře

Pokusný příspěvek - test vkládání příspěvku

01.10.2013 - 10:31 Kuba Růžička
Smazat!

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail