Prevence rizik v oblasti BOZP - periodická zkouška z odborné způsobilosti

Zkoušky

Periodická zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

26.09.2023
Místo konání
VÚBP, v. v. i., Praha 1, Jeruzalémská 9
Pořadatel
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP)
https://www.vubp.cz

Každá další zkouška z odborné způsobilosti, na kterou se žadatel o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti přihlásí, pokud již v minulosti úspěšně vykonal zkoušku nebo periodickou zkoušku, je posuzována jako periodická zkouška.

CENA ZA PERIODICKOU ZKOUŠKU

6 500 Kč + 21 % DPH (7 865 Kč s DPH)

Úhrada se provádí bezhotovostně na základě vystavené faktury.

PŘEDPOKLADY K ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI FYZICKÉ OSOBY

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

§ 10

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik je:

a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,

b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen "periodická zkouška") a

d) osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, bude-li zajišťovat úkoly v prevenci rizik při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

PŘIHLÁŠENÍ K PERIODICKÉ ZKOUŠCE

  1. "Přihláška k periodické zkoušce" – vyplněná přihláška na předepsaném formuláři – originál.
  2. Doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání -  (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom) – kopie.
  3. Potvrzení o délce odborné praxe v BOZP - kopie:
    • v délce alespoň 3 let v případě získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,
    • v délce alespoň 1 roku jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  4. Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti – kopie.

Přihlášku k periodické zkoušce a další informace najdete na https://vubp.cz/kurzy-a-zkousky/odborna-zpusobilost-v-prevenci-rizik/periodicka-zkouska/.

Administrátorka periodické zkoušky
Tereza Štanglerová
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 9
110 00 Praha 1
e-mail: stanglerova@vubp.cz
V případě dotazů nás výhradně kontaktujte přes výše uvedený e-mail.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail