Přestávky při práci se stavebními stroji

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.

Pracuji na kolovém bagru od 6 hod. do 16 hod. Nemohu najít, jak je to s přestávkami. Rád bych znal odborný názor, abych ho mohl předložit zaměstnavateli, a tím se trochu ochránil před zvůlí zadávajících práci.

Dotaz je položen poměrně obecně, a proto i tato odpověď bude v této rovině. Základní problematiku přestávek v práci řeší § 88 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.).

(1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci musí vždy být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech podle věty první.

(2) Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut.

(3) Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby.

(4) Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.

Co se týče bezpečnostní přestávky, tak tuto upravuje zákoník práce v následujícím ustanovení - § 89. Z hlediska odpracované pracovní doby je podstatné, že bezpečnostní přestávky se do pracovní doby započítávají (viz odst. 1 § 89 - Má-li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních předpisů, započítává se tato přestávka do pracovní doby).  Z Vašeho dotazu lze konstatovat, že pracujete 9,5 hodiny denně. To, zda se bude jednat o práci přesčas apod. je závislé od toho, zda je u zaměstnavatele rovnoměrné nebo pružné rozvržení pracovní doby, případně konto pracovní doby (§§ 81 - 87 ZP). Bližší informace k této problematice můžete získat na příslušném oblastním inspektorátu práce (OIP), který poskytuje v souladu se zákonem 251/2005 Sb. bezplatné poradenství. Na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce i u jednotlivých OIP v rubrice Otázky a odpovědi získáte i další informace k pracovní době atp.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail