Pracovníci seznámení podle vyhlášky 50

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Při školení se často setkávám s dotazem, jak mají být proškoleni zaměstnanci, kteří jsou pouze jako uživatelé elektrických zařízení v kancelářích, v úklidových službách, v hotelových kuchyních apod. Nejedná se tedy o žádné elektromontéry, údržbáře apod. Předpokládám, že i na ně se vztahuje vyhláška 50/1978 Sb. Jaký by mohl být obsah jejich školení a kdo školení provede?

Na každém pracovišti by měl být vypracován místní bezpečnostní předpis a zpracována rizika. Zaměstnanci by měli být s těmito předpisy a riziky seznámeni. Co se týká elektrického zařízení v kuchyních a kancelářských prostorách, měli by být pracovníci bez elektrotechnického vzdělání seznámeni v rozsahu své činnosti dle vyhl. č. 50/1978 Sb. § 3 s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními. Seznámení a upozornění provede organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky seznámenými.

Související předpisy:

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhl. č. 50/1978 Sb.,  o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů,
  • ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.
Autor článku: 

Komentáře

Mezi souvisejícími předpisy

21.05.2012 - 15:09 Norbert Chalupa
Mezi souvisejícími předpisy by v dokumentaci školení neměla chybět vyhl. č. 48/1982 Sb., §§194 - 199 a NV č. 101/2005 Sb. čl. 2. přílohy.

Re:

21.05.2012 - 18:42 Tomáš Neugebauer
Plně souhlasím. Dnes se velmi často k "48" přistupuje jako k již neplatnému předpisu. Přitom obsahuje některá velmi důležitá ustanovení.

Co se týká souvisejících

24.05.2012 - 16:32 Martin Pastuszek
Co se týká souvisejících dokumentů v daném případě doporučuji místo ČSN EN 50110-1 ed2 (z důvodů, že tato norma neplatí pro laiky, používající instalace a zařízení za předpokladu, že tyto instalace a zařízení odpovídají příslušným normám a jsou k používání laiky navrženy a instalovány) použít normu ČSN 331310 ed2. Doporučení : Pro školení můžete v potřebném rozsahu využít dnes již neplatnou, ale dobrou ČSN 34 3108.

Re:

07.06.2012 - 17:50 Eduard Šimánek
Naprosto souhlasím a jako podklad pro zpracování některých předpisů používám TNI 343100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail