Pracovní úraz při práci v lese

Zdroj: 

Nikdo ze zúčastněných zásady BOZP neporušil, přesto se stal úraz při kácení stromů. Nepočítali se skrytým rizikem.

Úrazový děj

Toho dne, kdy se stal závažný pracovní úraz – poranění hlavy - traktorista a dřevorubec (podnikající fyzické osoby) měli za úkol kácet a zpracovat polovývraty v porostní stěně na okraji paseky. Dřevorubec pracoval s řetězovou pilou a traktorista vytěžené dříví soustřeďoval traktorem na asi 400 m vzdálené odvozní místo. Dřevorubec odřezával polovyvrácený buk, který byl stabilně zaklíněn ve vidlici koruny jiného stojícího stromu. Nekontrolovaný pád zavěšeného stromu byl vyloučen a strom mohl být z vidlice uvolněn jen traktorem. Dřevorubec tedy do příjezdu traktoru odřezával od pařezu další polovyvrácený strom. Ten se opíral o koruny slabších dvou buků a po odřezání padnul mezi ně. Tím se jejich napružené koruny uvolnily a vrátily do původní polohy. Při zpětném pohybu, tj. pohybu směřujícímu k pařezu káceného stromu, kde se nacházel postižený, došlo k odlomení proschlého vrcholu jednoho z nich. Vrchol (asi 5 m dlouhá buková větev o hmotnosti nejméně 25 kg) byl vržen proti směru pádu káceného stromu do směru, ve kterém se nacházel dřevorubec.

Zjistilo se, že:

  • Traktorista nebyl v době úrazu na místě, byl na cestě s traktorem a nákladem ke skládce a postiženého našel až po chvíli. Poskytl mu první pomoc, mobilem se spojil s odvozním mistrem, který zavolal záchranku.
  • Oba zúčastnění absolvovali opakovaná školení z bezpečnosti práce.
  • Postižený byl vybaven OOPP, přilba se našla na místě úrazu poškozená.
  • Situaci na místě úrazu před zahájením práce společně oba posoudili jako nerizikovou. Suché části korun nebyly viditelné a s rizikem jejich odmrštění do směru ústupu dřevorubce nemohli počítat.

Opatření přijatá fyzickou osobou proti opakování pracovního úrazu dle § 105 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nebyla přijata.

Provedenou kontrolou oblastního inspektorátu práce nebylo zjištěno porušení povinností a nedostatky v péči o BOZP u postiženého pracovníka ani další osoby.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail