Pracovní úraz při opravě za chodu stroje

Zdroj: 

Zaměstnanec při opravě omítacího stroje nevypnul hlavní vypínač. Došlo ke spuštění stroje a následnému vtažení ruky do stroje. Na pracovišti se zvýšeným rizikem pracoval osamoceně.

Úrazový děj

Servisní technik prováděl kontrolu čištění příruby mísícího tubusu a poté opravu omítacího stroje na stavbě rodinného domu. Z tubusu chtěl odstranit nános zaschlé maltové směsi na přírubě. Proto otevřel šnekovou část, kde je otvor pro vyčištění tubusu v případě, kdy dojde k ucpání tubusu maltovou směsí. Při této manipulaci došlo ke vtažení pravé ruky do mísícího tubusu.

 

Kontrolu a opravu prováděl dotyčný beze svědků. Uvedl, že z důvodů zjištění závady si nevypnul hlavní vypínač a ke spuštění stroje mohlo dojít otevřením ventilu vzduchové trysky stříkací pistole, na kterou neviděl. Kdo a proč otevřel ventil vzduchové trysky, nebylo šetřením u zaměstnavatele zjištěno. Postiženému při vtažení pravé ruky došlo k jejímu poranění a amputaci druhého a třetího prstu a dvou článků čtvrtého prstu pravé ruky. Po úrazu byl zraněný transportován do nemocnice, kde byl hospitalizován déle než 5 dnů.

 

Porušení povinností zaměstnavatele:

 

§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP), tím, že při plnění úkolů na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů zaměstnavatel nezajistil, aby se zaměstnavatelé vzájemně písemně informovali o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovali při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k BOZP a postupy k jejich zajištění, což provedeno nebylo.

 

§ 5 odst. 1 písm. e) z. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedostatečně zajistil, aby byla organizována práce a stanovené pracovní postupy na pracovišti tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na tomto pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak. Neboť postižený pracoval osamoceně při kontrole a opravě omítacího stroje a tento stroj nebyl vybaven vhodným ochranným zařízením, které nesplňovalo další technické požadavky na blokování nebo jištění při kontrole, opravě a čištění dle ustanovení § 3 odst. 2 a odst. 4 písm. f) nař. vl. č. 378/2001 Sb.

 

Porušení povinností postiženého pracovníka: nebylo prokázáno.

 

Opatření přijatá zaměstnavatelem proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nebyla přijata, proto je OIP nemohl zhodnotit.

 

Informace o opatřeních provedených OIP

 

Vzhledem k tomu, že v průběhu šetření bylo zjištěno nedodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce ze strany kontrolovaného subjektu, bylo ze strany OIP navrženo zahájení správního řízení a uložení pokuty. 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail