Pracovní doba nemůže činit 16 hodin

Dotaz byl publikován v časopisu Sondy revue č. 14/2011.

Zaměstnavatel by potřeboval, aby zaměstnanci dočasně pracovali 16 hodin denně včetně přestávek na odpočinek. Samozřejmě s tím, že budou mít nárok na nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu. Rovněž by byl dodržen počet hodin za rozvržené období. Lze to nějak udělat, aby se nedostal do rozporu se zákoníkem práce?

Zákoník práce stanoví maximální hranici pro pracovní dobu rovnoměrně rozvrženou a pro pracovní dobu nerovnoměrně rozvrženou.

V § 82 zákoníku práce je stanoveno, že při rovnoměrném rozvržení pracovní doba na jednotlivé týdny nesmí délka směny přesáhnout 9 hodin.

V § 83 je pak stanoveno, že průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny v rozvrhu směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin.

Z uvedeného tedy vyplývá, že naše zákony nedovolují pracovní dobu delší než 12 hodin. Protože přestávka v práci se nezapočítává do pracovní doby, může být pracovní směna zaměstnance dlouhá maximálně 12,5 hodiny.

Komentáře

Jelikož je dotaz zavádějící,

06.06.2012 - 06:48 Norbert Chalupa
Jelikož je dotaz zavádějící, poněvadž je z roku 2011, je i odpověď zavádějící, novela ZP (nesprávné paragrafové znění)! Výjimečně lze, aby pracovní doba byla 16 hod., ale je to skutečně výjimka za dodržení dalších podmínek (§90 zákoníku práce).

Re:

07.06.2012 - 07:48 Vladimír Jindra
Před rokem byl vznesen obdobný dotaz našemu právnímu oddělení a stanovisko právníků bylo, pracovní doba nesmí být delší než 12 hodin, ale následný nebo předcházející přesčas není pracovní dobou. Jinými slovy, ano směna (pracovní doba) má 12 hodin, ale je možné pokračovat jako práci přesčas.

Re:

07.06.2012 - 08:55 Norbert Chalupa
Samozřejmě, souhlas. Nebylo tím myšleno, že by mohla být pracovní doba rozvržena na 16 hodinové směny, ale že může zaměstnanec vykonat (výjimečně) 16 hodinovou směnu za podmínek § 90 zákoníku práce.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail