Práce v souladu se životem

Výzva pro podniky, kterým není lhostejná kvalita pracovního života zaměstnanců.

Dne 10. prosince 2009 byla Ministerstvem zdravotnictví ČR pod záštitou MUDr. Michaela Víta, Ph.D., náměstkem ministryně a hlavního hygienika ČR a Státním zdravotním ústavem Praha slavnostně zahájena česká soutěžní kampaň pro podniky s názvem „Duševní zdraví a pohoda na pracovišti“ pro roky 2009 – 2010. Soutěžní kampaň je součástí celoevropského projektu, který probíhá s heslem „Práce v souladu se životem“.

Projektu se můžete zúčastnit tak, že vyplníte on-line dotazník, který naleznete na adrese http://www.menthealthwork.cz, a tím ukážete, jaké zkušenosti jste získali v programech pro udržování a podporu duševního zdraví a pohody zaměstnanců. Po vyplnění dotazníku obdržíte e-mail, v němž naleznete návrhy k další práci. Pro ty, kteří teprve začínají uvažovat o lepší péči o zdraví svých zaměstnanců, může být vyplnění dotazníku podnětem k zahájení práce v této oblasti. Společnosti, které dosáhnou v oblasti péče o duševní zdraví svých zaměstnanců zvláště dobrých výsledků, se v říjnu 2010 zúčastní slavnostní celoevropské konference v Berlíně a zapojí se do soutěže o titul Vynikající praxe v oblasti podpory duševního zdraví.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. vítá dané aktivity, neboť dokončil projekt „Stres na pracovišti – možnosti prevence“ a výsledky řešení potvrzují, že téma stresu a duševního zdraví je v současnosti závažným problémem. Negativní důsledky působení neúměrného a dlouhodobého pracovního stresu ovlivňují zdravotní stav zaměstnanců, zasahují do personální, sociální a ekonomické oblasti podniků i celé společnosti.

Nemoci způsobené stresem dosahují takových nákladů, že je třeba zaměřit se na prevenci stresu a snažit se posílit duševní zdraví jako celek. Duševní poruchy přestavují jednu z nejčastějších příčin absencí z důvodu nemoci a také předčasného odchodu do důchodu. I když jsou mezi jednotlivými členskými státy EU určité rozdíly v pořadí zdravotních příčin pracovní neschopnosti, asi 10 % dlouhodobých zdravotních problémů a postižení může pramenit z duševních a emočních poruch. Lidé s duševními problémy jsou více ohroženi tělesnými chorobami (nemoci srdce, cukrovka, dýchací problémy, rakovina). Dalším indikátorem špatného duševního zdraví je též počet sebevražd, jež si v celé EU vyžádají ročně 60 tisíc životů a téměř ve 40 % případů bývají důsledkem duševních poruch. Světová zdravotnická organizace WHO definuje duševní zdraví jako pocit pohody, v němž každý jednotlivec naplňuje svůj vlastní potenciál, zvládá běžný životní stres, může pracovat produktivně a plodně a je schopen přispívat k prospěchu své komunity.

Budeme velmi rádi, když se kromě zpráv z našich internetových stránek seznámíte také s materiály Státního zdravotního ústavu, např. brožurou „Jak vytvořit podmínky pro pohodu na pracovišti – průvodce podmínkami zdravého pracoviště: Rady pro zaměstnavatele“ a jinými. Další cenné informace můžete získat na adrese Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví na e-mailech: l.kozena@szu.czjarmilaku@szu.cz.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail