Pozvánka na doprovodné programy na Interprotecu

Zveme vás na doprovodné programy, které pro vás v rámci 8. ročníku mezinárodního veletrhu Interprotec 2006 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Akademie práce a zdraví ČR, o. p. s. a další partneři.

INTERPROTEC 2006

8. mezinárodní veletrh
 prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí

pod záštitou ministra práce a sociálních věcí Ing. Zdeňka Škromacha
www.mpsv.cz

ve dnech 16. až 19. května 2006
výstaviště BBV, Brno

www.bvv.cz

POZVÁNKA NA DOPROVODNÉ PROGRAMY

Vážení přátelé,
 
dovolujeme  si  Vás  pozvat na  doprovodné  programy,  které jsme pro Vás připravili v rámci
8. ročníku mezinárodního veletrhu INTRPROTEC 2006.

Již tradičně se opět po dvou letech sejdeme na  brněnském výstavišti, abychom vedle přehlídky nejnovějších výrobků a  technologií k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví , které v bohaté nabídce představí mezinárodní bezpečnostní veletrhy INTERPROTEC, ISET a PYROS, otevřeli diskusi k aktuálním tématům z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Přijměte, prosím, naše pozvání na následující akce:

3. konference k otázkám zdraví a bezpečnosti práce
„Společně bezpečně v rámci Evropské unie“
středa 17. května 2006 od 10,00 hodin
Kongresové centrum BVV, konferenční sál C

O změnách v právní úpravě pracovně právních vztahů, v posledním období projednávaných a schválených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR - novele zákoníku práce, zákonu o úrazovém pojištění zaměstnanců a dalších předpisech, ale i o 
ročních zkušenostech s uplatňováním zákona o inspekci práce, situaci v oblasti nemoci z povolání i zkušenostech z odborové kontroly BOZP, budou hovořit přední odborníci z oboru. Očekává se aktivní účast zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců v panelové diskusi k vybraným tématům. 

2. ergonomická konference
„Ergonomie – zdraví a bezpečnost“
čtvrtek 18. května 2006 od 10,30 hodin
Kongresové centrum BVV, konferenční sál D

Využívání ergonomických poznatků  na pracovištích, ve školách a všude tam, kde je třeba chránit zdraví před negativními vlivy prostředí, je běžné ve všech vyspělých zemích. Je třeba vynaložit  mnoho úsilí, aby i u nás se uplatňování ergonomických norem v praxi a vzdělávání odborníků pro tento obor dostalo zaslouženě do popředí zájmu. O současných zkušenostech a dalším vývoji bude vedeno jednání ergonomické konference a otevřena panelová diskuse  „Ergonomie jako téma“.

Závěry obou konferencí budou předloženy na zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v červnu 2006 a budou uplatněny při tvorbě Národního akčního programu BOZP na rok 2007 a následující období.

Program 3. konference k otázkám zdraví a bezpečnosti práce „Společně bezpečně v rámci Evropské unie“ ve středu 17. května 2006  ikonka pdf
Přihláška k účasti na konferenci  „Společně bezpečně v rámci Evropské unie“ ve středu 17, května 2006 ikonka pdf
Program 2. ergonomické konference „Ergonomie - zdraví a bezpečnost“ ve čtvrtek 18. května 2006 ikonka pdf
Přihláška k účasti na konferenci „Ergonomie - zdraví a bezpečnost“ ve čtvrtek 18. května 2006 ikonka pdf

Těšíme se na setkání v Brně!

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Akademie práce a zdraví ČR, o. p. s.

CZECH PROTECT

Česká ergonomická společnost

info@akademieprace.cz

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail