Požadavky Bezpečného podniku 2004 splnilo 45 firem

Zdroj: 
Nároky programu "Bezpečný podnik" v současnosti splnilo 45 firem, což představuje 42 tisíc zaměstnanců.

Prosazování systémového přístupu k řízení podniků, který by pokrýval zároveň i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, se ve všech vyspělých zemích postupně stává nebo již je součástí státní politiky. Proto je požadavek na podporu zavádění systémů řízení BOZP v podnicích s využitím již osvědčených přístupů a metod zaměřených na prevenci zakotven také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedním z návodů k zavedení systému řízení BOZP je i program „Bezpečný podnik“.

Požadavky stanovené tímto programem k dnešnímu dni splnilo již 45 podniků, což představuje zhruba 42 tis. zaměstnanců. Získat osvědčení „Bezpečný podnik“ není vzhledem k náročnosti a rozsahu programu snadnou záležitostí. Je proto potěšitelné, že k účasti na tomto programu se hlásí stále více podniků, s jejichž činnostmi jsou spojena značná pracovní rizika. Jedná se především o podniky zabývající se stavebními činnostmi. V rámci České republiky se totiž každoročně toto odvětví, vedle chemických podniků, výrazně podílí na celkové pracovní úrazovosti.

Pro management některých podniků se získání osvědčení „Bezpečný podnik“ stalo prestižní záležitostí, přestože  v souvislosti s tím bylo nutné vyřešit řadu problémů.  Úsilí a práce managementu a zaměstnanců podniků, které předchází získání osvědčení, by mělo být odměněno také jeho odpovídajícím zhodnocením. Přispět by k tomu měl i připravovaný zákon o úrazovém pojištění. Vznik úrazové pojišťovny umožní zvýhodnit podniky s vyšší úrovní BOZP, nižší pracovní úrazovostí a  větším rozsahem péče o zdraví zaměstnanců. Toho dosahují na základě plnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ a jemu podobných aktivit, tj. kdy tyto podniky plní v oblasti BOZP více, nežli jim ukládají předpisy.

Poznatky a zkušenosti z dosavadní realizace programu „Bezpečný podnik“ přispěly k jeho aktualizaci, s cílem zpřesnit a zkvalitnit stávající obsahovou náplň programu, při současném respektování požadavků a trendů prosazovaných v oblasti BOZP, a to především „Novou strategií Evropských společenství na léta 2002 – 2006“ a požadavků  „Správné praxe“. V souvislosti s tím  dozná určitých změn i přístup orgánů SOD nad bezpečností práce k posuzování plnění požadavků tohoto programu. Od managementu, který získá osvědčení, se také očekává, že systémový přístup k řízení v oblasti BOZP bude uplatňovat nejen ve svém podniku, ale také ve vztahu ke svým dodavatelům a jiným obchodním partnerům, např. v rámci výběrových řízení, s cílem přispět k propagaci a šíření principů a zásad systému řízení BOZP i v dalších podnicích.
Zástupcům podniků, kteří převezmou osvědčení „Bezpečný podnik“, proto patří dík za jejich úsilí, kterým napomáhají v rámci resortu plnit cíle stanovené Národní politikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku prevence, a tím i zvyšování úrovně bezpečnosti práce a pracovní kultury v českých podnicích. 

Český úřad bezpečnosti práce
Ve Smečkách 29, 113 52 Praha 1
Tel.: +420 221 924 200 – Fax: +420 222 212 102
E-mail: cubp@cubp.cz, http://www.cubp.cz

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail