Povinnost mít výpis ze zdravotnické dokumentace

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Chtěla bych se zeptat na povinnost výpisů ze zdravotnické dokumentace k pracovnělékařským prohlídkám. Náš poskytovatel pracovnělékařské péče striktně trvá na výpisech ze zdravotnické dokumentace. V České republice ale neplatí povinnost být registrován u praktického lékaře, který by pak vydal výpis. Navíc naše společnost zaměstnává cizince, a v případě, kdy oni ve své zemi neplatí zdravotní pojištění, tak nemají lékaře ani tam. V rámci novely vyhlášky č. 79/2013 Sb. byl přidán do § 7 odst. 2 písm. d) text, který říká, že v případě, že posuzovaná osoba není registrována u žádného registrujícího poskytovatele, má být tato skutečnost zaznamenána do lékařské dokumentace. V rámci seminářů byl k tomu textu ústní výklad, že je tímto umožněno provést pracovnělékařskou prohlídku bez výpisu - samozřejmě v odůvodněných případech a za cenu dalších odborných vyšetření definovaných lékařem. Můžete, prosím, toto potvrdit?

To, co popisujete v dotaze, je samozřejmě pravda. Povinnost mít registrujícího lékaře není dána žádným právním předpisem, protože Listina základních práv a svobod pouze stanoví právo na zdravotní péči – konkrétně, že každý má právo na ochranu zdraví a že občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. To je tedy právo, ne povinnost. Naproti tomu jednou ze základních povinností zaměstnance v oblasti BOZP je povinnost podrobit se pracovnělékařským prohlídkám podle § 106 odst. 4 písm. b) zákoníku práce (ZP).

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), však výslovně uvádí, co je obsahem každé lékařské prohlídky ke vzdělávání nebo průběhu vzdělávání nebo každé pracovnělékařské prohlídky a na prvém místě zdůrazňuje základní vyšetření, které zahrnuje rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných nemocech s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost. Proto, aby měl lékař pracovnělékařských služeb podklady k této části vyšetření, musí si žádat výpis ze zdravotní dokumentace registrujícího lékaře. Jinak pak musí provést vyšetření podrobnější, aby zjistil, jakými nemocemi nebo vadami dotyčný trpí, protože ne každý pacient poctivě lékaři sdělí, jaké nemoci prodělal (řada uchazečů o zaměstnání zatají svou nemoc jen z důvodu, aby získala zaměstnání), a lékař vydává odborný posudek o zdravotním stavu a musí sám sebe chránit – musí ho vydat s úplnou znalostí zdravotního stavu dotyčného. Zaměstnavatel má zákonnou povinnost nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které neodpovídají jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti [§ 103 odst. 1 písm. a) ZP], a když by k něčemu došlo (např. úraz apod.), má zaměstnavatel možnost se obrátit na lékaře, který vydal posudek.

Proto si lékaři při poslední novele vyhlášky č. 79/2013 Sb. sami chtěli vložit do § 7 vámi citované ustanovení – to byl požadavek praxe, nic víc. Protože pokud dotyčný nemá výpis od registrujícího lékaře, nezbývá lékaři nic jiného, než provést další vyšetření, a to se pak zaměstnavateli prohlídka prodraží. S cizinci je v praxi samozřejmě problém, protože tam má lékař velice ztíženou situaci, zejména pokud se týká jazykové bariéry. Je proto třeba s Vaším lékařem jednat a vysvětlit mu, že skutečně není stanovená povinnost mít registrujícího lékaře a že v těchto případech si musí potřebné vyšetření provést sám za cenu vyšších nákladů.

Autor článku: 

Komentáře

Další souvislosti

26.06.2019 - 09:16 Radoslav Vlasák
Paní doktorka to popsala velice přehledně - pak se ale nabízí otázka, zda při zvyšujícím se počtu u nás legálně zaměstnávaných cizinců (a mnohdy i z tzv. exotických zemí) bude vůbec naše zdravotnictví, zvlášť při současném citelném nedostatku jak lékařů, tak sester a dalšího personálu, vůbec schopno všechna potřebná vyšetření atd. v takových případech provádět.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail