Pověření výkonem koordinátora BOZP na staveništi

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Anna Samková.

Může právnická osoba, která má smlouvu se zadavatelem stavby na výkon koordinátora BOZP na staveništi, pověřit výkonem koordinátora OSVČ?

Zadavatel stavby určuje podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor“) fyzickou osobu (dále „FO“), která má platné osvědčení na celou dobu stavby; nebo právnickou osobu, která tuto činnost může zajistit FO, která má platné osvědčení po celou dobu stavby. Jedná se o zaměstnance této určené právnické osoby, která se zavázala zadavateli stavby k zajišťování plnění zákonných povinností, které vyplývají pro koordinátora ze zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a povinností z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.

Povinnosti koordinátora jsou uložené veřejným právem, a proto jejich plnění nelze právnickou osobou, která byla určena zadavatelem stavby za koordinátora, postupovat smluvně na další a další podnikající osoby (OSVČ), a to především s ohledem na znevýhodněné až nemožné plnění povinností zadavatele stavby vůči určenému koordinátorovi. Neboť řetězením smluvních povinností určeného koordinátora na další a další fyzické osoby odborně způsobilé k činnostem koordinátora by nebylo možno dopátrat, jaká FO koordinátora ve skutečnosti tyto povinnosti má plnit. Z tohoto důvodu právnická osoba určená za koordinátora může pověřit konkrétním plněním povinností koordinátora na dané stavbě zásadně své zaměstnance.

Autor článku: 

Komentáře

No nevím

17.05.2016 - 13:52 Petr Málek
Ve zmiňovaném ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno "Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti". Nikoli " fyzickou osobu (dále "FO"), která má platné osvědčení na celou dobu stavby". To považuji za silně zavádějící. Myslím, že kdokoli kdo má platné osvědčení, tak si jej udržuje. Nedokážu si představit, že by koordinátor musel kvůli délce každé stavby průběžně prodlužovat platnost svého osvědčení, i když mu stávající osvědčení platí. Na druhou stranu chápu vyjádření JUDr. Samkové, že nelze funkci koordinátora vykonávat bez platného osvědčení. Taktéž údaje uvedené ve druhém odstavci jsou v kontextu ustanovení § 14 odst. 2 zákona zavádějící. Podle opět mého názoru a také praxe může být vybrána buď fyzická osoba OSVČ, nebo fyzická osoba v pracovním poměru, nebo právnická osoba, která na stavbu "dodá" koordinátory s platným osvědčením. Jaké jsou smluvní vztahy mezi právnickou a koordinátorem už nikoho nemusí zajímat. Myšlenka JUDr. Samkové je bohužel jen zbožné přání odrážející skutečnost, a nikoli požadavek platné legislativy.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail