Potíže spojené s používáním 3D brýlí

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla MUDr. Ariana Lajčíková ze Státního zdravotního ústavu.

V zaměstnání pracuji na PC s programem vyžadujícím používání tzv. aktivních 3D brýlí a nastaly u mě zdravotní komplikace. Jaký může být negativní vliv těchto brýlí? 

O negativním vlivu 3D brýlí není nic známo ani očním lékařům. V pracovním lékařství víme, že jakékoliv pomůcky (brýle, mikroskop, zobrazovací jednotky), pokud jsou užívány dlouhodobě, způsobují zrakovou únavu, která se může projevovat bolestmi hlavy, neostrým viděním, míháním, záblesky apod. Zraková únava je ale jev reverzibilní, vratný, nejde o trvalé poškození.

Prim. MUDr. Pavel Diblík z oční kliniky VFN a 1.LF UK uvádí:

„ … z podstaty věci 3D obraz vzniká tak, že do každého oka promítnu trochu jiný obrázek a mozek ho pak zpracuje jako prostorový. Tzn. všichni, kteří mají nějakou asymetrii v kvalitě vidění obou očí (jedno oko je horší než druhé) nebo v postavení (šilhání manifestní i skryté) nebudou mít 3D vjem kvalitní nebo žádný. Předpokládám, že podobně jako při nemanifestním šilhání (snaha o spojení do jednoho obrazu a zabránění diplopii) je snaha, aby 3D obraz vznikl, a to může způsobovat různě velkou nepohodu - únavu očí, bolesti hlavy... Tolerance podobných nepříjemných pocitů je individuální, závisí na aktuální celkové kondici, věku apod."

Z vysvětlení očního lékaře tedy plyne, že příčinou potíží uživatele 3D brýlí může být zraková únava, která po zátěži odezní, nebo nástup či zhoršení oční vady způsobené například věkem. Své potíže nespecifikujete. Doporučujeme proto vyšetření očním lékařem, eventuelně korekci vady vidění.

Z hlediska hygienických opatření platí pro užívání 3D brýlí § 34 Vymezení zrakové zátěže a § 35 Minimální opatření k ochraně zdraví při práci uvedené v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Z uvedených paragrafů vyplývá nárok pracovníka na bezpečnostní přestávku v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách nepřetržité práce, nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. Zajištění těchto legislativních požadavků je v gesci pracovního lékaře a odborně způsobilé osoby v prevenci rizik.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail